e-spai Ardui-Lògic
Lloc de referència i difusió del treball dels Arduinaires Tecno-Lògics 
(alumnes i profe de Tecnologia de 4t d'ESO de l'Institut Bellvitge)

imatge realitzada a partir de captura de pantalla del video Arduino Park d'engineerzero

Aquest lloc l'anirem construint sobre la marxa durant el curs 2011-12 a partir de les necessitats, idees i propostes que vagin sorgint a classe. Per començar només hi ha definida l'estructura del curs, adaptació de la Guia para Profesores de Secundaria.

Treballarem amb Arduino Duemilanove, amb Fritzing per definir i representar les connexions físiques i amb S4A, aplicació de Scratch que ens permetrà predefinir la programació de la placa per tal d'assolir els reptes proposats amb la intenció de reconvertir un edifici comercial del nostre barri en edifici d'habitatges intel·ligent. 

Tota la documentació generada en aquests projectes es penjarà als blocs individuals dels alumnes. Les solucions que més ens convencin es penjaran al Bloc Tecno-Lògic i en aquest espai se'n farà referència.
Ċ
Carolina Crespo,
14 de set. 2011, 22:21