Analógový pin ako digitálny

Za bežných okolností vystačíme so základnými digitálnymi pinmi. Napríklad Arduino Uno má 14 digitálnych vstupov a 6 analógových.  Tvrdí to aj oficiálna stránka pre Arduino Uno. Takéto tvrdenie ale nie je úplne presné a ľahko vo vás vzbudí dojem, že je to presne tak a nijako inak. Analógové vstupy sú zapojené na porte C a toto je len ich alternatívne správanie. Stále má tento port aj svoje vlastnosti univerzálneho digitálneho vstupu a výstupu. Takže v skutočnosti máme 14+6 digitálnych vstupov.
Ak chceme využiť aj tieto vstupy, musíme na ich adresovanie použiť symbolické definície A0, A1, A2, A3, A4 a A5. Ak nepotrebujeme analógové funkcie, dajú sa ľahko vypnúť nastavením pinu ADEN v registri ADCSRA na logickú nulu.

Príklad vypnutia analógového vstupu

#include "wiring_private.h"

void setup()
{
// disable ADC
cbi(ADCSRA, ADEN);
}


Comments