ที่อยู่ 52/347 อาคาร19 เมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 6612-6619 โทรสาร 0-2997-2222 ต่อ 6615

ใช้เส้นทางสามเหลี่ยมดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต โดยวผ่านท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง (ดินแดงมาถึงดอนเมืองระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร) ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนานผ่านอนุสรณ์สถานแห่งชาติทางด้านตรงข้ามขวามือ แล้วจะเจอตลาดสี่มุมเมืองทางด้านซ้ายมือและเซียร์รังสิตทางขวามือ ตรงมาประมาณ 200 เมตร ท่านจะเห็นปั้ม ESSO ให้รีบชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเช้าซอยพหลโยธิน 87 (ธนาคารทหารไทยอยู่หัวมุมถนน) ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอด


https://www2.rsu.ac.th/home