คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
จัดโครงการ 'สถา-พาที' เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิด มุมมองด้านสถาปัตยกรรม หนึ่งในกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนที่เน้น
การสอดแทรกประสบการณ์จริงสู่ชั้นเรียน โดยโครงการดังกล่าว
จัดให้มีการบรรยายพิเศษจากสถาปนิกชั้นแนวหน้าที่มีชื่อเสียงทั้ง
ในและต่างประเทศมาร่วมให้ความรู้ แนวคิดต่าง ๆ เตรียมความ
พร้อมนักศึกษารุ่นใหม่สู่สายอาชีพในอนาคต พร้อมกันนี้ สำหรับ
การบรรยายยังได้เปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาจากต่างสถาบัน 
นักออกแบบ สถาปนิก และผู้ที่สนใจจากสายอาชีพต่าง ๆ เข้าฟังการบรรยายเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พัฒนา และต่อยอดแนวคิดด้านสถาปัตยกรรมร่วมกันได้ตลอดปีการศึกษา 
โดยเริ่มเปิดให้เข้าฟังบรรยายตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 – เดือนเมษายน 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
โทร.029972222-30 ต่อ 3610-7


อัตลักษณ์ (Identity)

  คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม นำการเปลี่ยนแปลง

    เอกลักษณ์ (Uniqueness)

      มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่การศึกษา คือ นวัตกรรม

ประกาศข่าวคณะ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 30 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสัมมนาและประกวดแบบ

 • ชนะเลิศการ "ประกวดแผนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มูลค่า 500 ล้าน" สุดยอด สาขานวัตกรรมการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาตร์   ม.รังสิต ชนะเลิศการ"ประกวดแผนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มูลค่า  500 ล้าน"
  ส่ง 11 ธ.ค. 2555 21:26 โดย architecture rangsit university
 • รังสิต บนเวทีโลก ชนะประกวด ออกแบบ จาก Domus Academy, มิลาน อิตาลีโดย อ.พีรณัฎฐ์ อุไรรัตน์และ วิทยพงษ์ นศ.ปี 5
  ส่ง 30 ก.ย. 2555 21:54 โดย architecture rangsit university
 • "โครงการ Thailand Sustainable Tourism Awards 2011" "โครงการ Thailand Sustainable Tourism Awards 2011"ดูรายละเอียดได้ที่ http://dasta.or.th/tsta/sub/youth_main.php
  ส่ง 26 ก.ค. 2554 21:48 โดย Tonymonchai bunyavipakul
 • The Best Bio gang Contest ครั้งที่3        การประกวด The Best Bio Gang Contest เป็นการประกวดการบันทึกข้อมูล ที่มีขั้นตอนง่ายๆ เพียงนำข้อมูลดังต่อไปนี้มาบันทึกลงใน Website www.biogang.net ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2554 23:57 โดย Tonymonchai bunyavipakul
 • บัดนี้-15สค54 | โครงการประกวดแบบบ้าน "บ้านพอดี กับ ธอส." วัตถุประสงค์1. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีบ้านขนาดพอดีและประหยัดพลังงาน2. เพื่อเป็นต้นแบบของที่พักอาศัยที่มีแนวคิดการออกแบบในความเป็นอยู่ที่พอเพียงและประหยัดพล ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2554 02:35 โดย architecture rangsit university
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Online Class room


Social Network & Project
Facebook สังคมออนไลน์มันส์ๆ ของคณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์

ช่องทางสนทนาประสา TA สำหรับสถาปัตย์รังสิตทุกชั้นปี


ข้อมูลวิทยานิพนท์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการ 4+1 สำนึกรักบ้านเกิด บูรณาการการเรียนการสอนพี่ปี4น้องปี1

โครงการเสวนาสถาปัตย์


ปฏิทินงาน

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าถึง/เข้าใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของ archrsu.com มากน้อยเพียงใด?


ปรัชญาการเรียนการสอน IRS-PCA

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รูปไหว้ครู ครอบครูช่าง 260755


กิจกรรม ปี3

โครงการเรียกพี่กลับบ้าน‎‎(เสวนาสถาปัตย)‎‎