คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดโครงการ 'สถา-พาที' เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิด

มุมมองด้านสถาปัตยกรรม หนึ่งในกิจกรรมบูรณาการการ

เรียนการสอนที่เน้นการสอดแทรกประสบการณ์จริงสู่ชั้น

เรียนโดยโครงการดังกล่าวจัดให้มีการบรรยายพิเศษจาก

สถาปนิกชั้นแนวหน้าที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

มาร่วมให้ความรู้ แนวคิดต่าง ๆ เตรียมความพร้อมนักศึกษา

รุ่นใหม่สู่สายอาชีพในอนาคต 

พร้อมกันนี้ สำหรับการบรรยายยังได้เปิดโอกาสให้แก่

นักศึกษาจากต่างสถาบัน นักออกแบบ สถาปนิก และผู้ที่

สนใจจากสายอาชีพต่าง ๆ เข้าฟังการบรรยายเพื่อร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พัฒนา และต่อยอด

แนวคิดด้านสถาปัตยกรรมร่วมกันได้ตลอดปีการศึกษา

โดยเริ่มเปิดให้เข้าฟังบรรยายตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 

เดือนเมษายน 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

โทร.029972222 ต่อ 6612-6619

โทรสาร 6615อัตลักษณ์ (Identity)

  คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม นำการเปลี่ยนแปลง

    เอกลักษณ์ (Uniqueness)

      มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่การศึกษา คือ นวัตกรรม

ประกาศข่าวคณะ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสัมมนาและประกวดแบบ

  • ชนะเลิศการ "ประกวดแผนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มูลค่า 500 ล้าน" สุดยอด สาขานวัตกรรมการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาตร์   ม.รังสิต ชนะเลิศการ"ประกวดแผนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มูลค่า  500 ล้าน"
    ส่ง 24 ม.ค. 2561 07:19 โดย architecture rangsit university
  • รังสิต บนเวทีโลก ชนะประกวด ออกแบบ จาก Domus Academy, มิลาน อิตาลีโดย อ.พีรณัฎฐ์ อุไรรัตน์และ วิทยพงษ์ นศ.ปี 5
    ส่ง 24 ม.ค. 2561 07:20 โดย architecture rangsit university
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Online Class room


Social Network & Project
Facebook สังคมออนไลน์มันส์ๆ ของคณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์

ช่องทางสนทนาประสา TA สำหรับสถาปัตย์รังสิตทุกชั้นปี


ข้อมูลวิทยานิพนท์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการ 4+1 สำนึกรักบ้านเกิด บูรณาการการเรียนการสอนพี่ปี4น้องปี1

โครงการเสวนาสถาปัตย์


ปฏิทินงาน

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าถึง/เข้าใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของ archrsu.com มากน้อยเพียงใด?


ปรัชญาการเรียนการสอน IRS-PCA

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รูปไหว้ครู ครอบครูช่าง 260755


กิจกรรม ปี3

โครงการเรียกพี่กลับบ้าน‎‎(เสวนาสถาปัตย)‎‎