O Archiwum

Archiwum Dydaktyczne Joanny Koniecznej-Sałamatin zawiera materiały dydaktyczne - głównie wszelkiego rodzaju zadania ze statystyki. Ze względu na to, że prowadzę zajęcia na dwóch uczelniach i w każdej jest nieco inny program, przedstawiam materiały oddzielnie dla Collegium Civitas i Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Większość zadań dla Instytutu Socjologii UW - szczególnie z części A i B nie wymaga jednak wiedzy przekraczającej zakres programu Collegium Civitas. 

Od początku roku akademickiego 2011/2012 działa Wirtualny Zbiór Zadań ze Statystyki, który jest dostępny on-line dla wszystkich chętnych. Zapraszamy do odwiedzania stron tego zbioru, rozwiązywania zamieszczonych tam zadań i dzielenia się z Autorami swoimi spostrzeżeniami i uwagami.

Nie mam nic przeciwko wykorzystywaniu zamieszczonych tu zadań przez inne osoby - ale tylko do celów edukacyjnych i/lub dydaktycznych (nie do publikacji!). Współautorami niektórych z tych zadań są koledzy z Zakładu Statystyki Demografii i Socjologii Matematycznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Na stronie wspomnianego Zakładu można znaleźć więcej różnego rodzaju materiałów dydaktycznych. Zachęcam szczególnie do korzystania z narzędzia do rozwiązywania testów.