THE EUROPEAN GREENS (B-NL)


Indien THE EUROPEAN GREENS (TEG/B) hun duidelijke standpunten uw opvattingen in de politiek het best vertegenwoordigt, steun dan de partij door u aan te melden als:

 • Gewoon lid, € 50,00 per jaar,
 • Lid met een minimuminkomen € 20,00 per jaar,
 • Abonnee op het partijblad Gras, € 15,00 per jaar


Maak het verschuldigde bedrag over op:

http://www.triodos.nl/nl/over-triodos-bank/wat-we-doen/

IBAN:        NL24 TRIO 0198 5280 51
t.n.v.          De Europese Groenen te Utrecht
BIC:          TRIONL2U


Velden met * zijn noodzakelijk voor onze ledenadministratie!

 • O als gewoon lid
 • O als lid met een minimuminkomen
 • O als abonnee op het partijblad Gras
 • O De heer / O Mevrouw:*    
 • Voornaam:*  ..................................................................................................................
 • Achternaam:* ................................................................................................................
 • Adres:* .........................................................................................................................
 • Postcode:* ...................................................................................................................
 • Woonplaats:*  ...............................................................................................................
 • Land:* ..........................................................................................................................
 • E-mail:* ........................................................................................................................
 • Telefoon: .......................................................................................................................
 • Opmerkingen:  ...............................................................................................................

Maak het verschuldigde bedrag over en mail de gegevens naar: info@degroenen.nl 

U zult vervolgens per e-mail de bevestiging van uw lidmaatschap ontvangen.