Home

ArcheoHist
is a website for professionals and amateurs interested in the history and archaeology of the former lands of Old Prussians, Pogesanians and Elblag/Elbing area

ArcheoHist jest praktyczną stroną internetową dla badaczy interesujących się przeszłością dawnych Prus, Pogezanii i rejonu Elbląga.

Lokalizacja Pogezanii plemiennej w Prusach wg. M. Toeppena.
Location of Old-Prussian land Pogesania according to M. Toeppen.
Plemiona pruskie w XIII w


The Old Prussian clans/tribes in 13th century