Οι ανάγκες του ανθρώπου

Α1΄ - Α2΄  ΤΑΞΕΙΣ – 10Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012 -2013

Οι δασκάλες των Τάξεων:

Αριστέα Ντάφου - Ελένη Κιζιρίδου

Οι  μαθητές της Α΄ Τάξης γνωρίζουν τις βασικές τους ανάγκες μέσα από το αντίστοιχο κεφάλαιο της Μελέτης Περιβάλλοντος και διαθεματικές  δραστηριότητες:


ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ

Αγγλικά - Κατερίνα Ρίζου
 • Δραστηριότητες
 1. Monkey face: cut and stick the parts of the face (eyes, nose...)    Προβολή
 2. Draw a fruit face
 3. Draw a robot (legs, arms...)    Προβολή
 4. Simon says: touch your eyes, touch your nose...  (game)
 5. Draw a crazy monster: six eyes, five legs...
 • Τραγούδια
 1. Ears, eyes, nose and mouth
 2. Ears, eyes, nose and mouth draw a happy face
 3. With my nose I can smell..
 4. Head, shoulders, knees and toes
Μαθηματικά
 1. Μαθαίνω να μετρώ - Χρησιμοποιώ αρχικά το σώμα μου (με βήματα, πιθαμές...) για να μετρήσω την τάξη μου το θρανίο μου... 

Εικαστικά
  
 1. Ζωγραφίζω τον εαυτό μου

Τραγούδι
 1.  Χαρωπά τα δυο μου χέρια τα κτυπώ

ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΥΓΙΗΣ

Ελλ. Γλώσσα

 1. Διατροφή - Σταυρόλεξο
 2. Διατροφή - Σταυρόλεξο -  Άσκηση στο Διαδίκτυο
 3. Χονδρός και λιγνός - κόμικς
 4. Χοντρός και λιγνός - Άσκηση ορθογραφίας
 5. Η Δόνα Τερηδόνα - κόμικς
 6. Η Δόνα Τερηδόνα - Άσκηση ορθογραφίας

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ελλ. Γλώσσα

  1. Ερωτηματολόγιο με θέμα τον αθλητισμό   Αριστέα Ντάφου- Νικόλαος Κούκης

Γυμναστική - Νικόλαος Κούκης

 1. Ταυτότητα του αθλητή   - Ταυτότητα της αθλήτριας

Υποσελίδες (1): Αρχεία προγράμματος
Comments