Συλλογές

Ευχαριστώ θερμά τους μαθητές και τους γονείς των μαθητών που μας εφοδίασαν με φωτογραφικό υλικό από διάφορες χώρες καθώς και παραδοσιακών αντικειμένων.

ROMANIA-BUCURESTI ‎‎‎(Σπύρος Ρ. - Δ΄ Τάξη 2010-2011)‎‎‎POLONIA-BARSOBIA ‎‎‎(Σπύρος Ρ. - Δ΄ Τάξη 2010-2011)‎‎‎GERMANIA-HEILDEBERG‎‎‎‎(Σπύρος Ρ. - Δ΄ Τάξη 2010-2011)‎‎‎‎

 
 

Αγγλία - Βασίλης Κ. Δ΄ Τάξη 2010-2011Σκωτία - Βασίλης Κ. Δ΄ Τάξη 2010-2011
Ιταλία - Βασίλης Κ. Δ΄ Τάξη 2010-2011ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ‎‎(Αλέκα Γ. - Δ΄ Τάξη 2010-2011)‎‎ 

Χειροποίητα, παραδοσιακά αντικείμενα


 Comments