Προγράμματα
 
Η λογοτεχνία καθώς και η παραγωγή κειμένων γραπτού λόγου από τους ίδιους τους μαθητές μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα από τις νέες τεχνολογίες και να ενταχθεί μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δραστηριοτήτων.

Οι μαθητές μέσα από το Διαδίκτυο έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν, να οργανώσουν δράσεις και να στρέψουν τη μαθησιακή διαδικασία στις ανάγκες τους και τα ενδιαφέροντά τους.

Στόχος της ιστοσελίδας μας είναι να συγκεντρώσει τις δράσεις αυτές και με την προβολή των παιδικών δημιουργημάτων να ενισχύσει τη φιλαναγνωσία.