บทที่1

บทที่ 1

เป้าหมายโครงการ

    

สถานพักตากอากาศจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นสถานที่พักตากอากาศที่สามารถรองรับกลุ่มบุคคลและที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจจังหวัดภูเก็ตจัดได้ว่าเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในภาคใต้ทั้งจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมาย อธิเช่น สนามบิน ห้องพัก โรงแรม รีสอร์ท

ที่พร้อมจะให้บริการนักท่องเที่ยวในแต่ละวัน ทั้งยังมีการพัฒนาไปสู่ระดับสากล

ทำให้เป็นที่รู้จักของคนต่างชาติมากมาย ทำให้ภูเก็ตเป็นแหล่งเศรษฐกิจรายใหญ่แห่งหนึ่ง

ในประเทศเลยก็ว่าได้

 

 

1.1เป้าหมายโครงการทางด้านหน้าที่ใช้สอย(FUNCTION GOAL)

1.1.1กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้โครงการ(User Target Group)

1.กลุ่มผู้ใช้โครงการ

          ก.กลุ่มผู้ใช้โครงการหลัก(Main User)

            กลุ่มผู้ใช้โครงการหลัก ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการที่พัก

           

  

         ข.กลุ่มผู้ใช้โครงการรอง(Sub User)

          กลุ่มผู้ใช้โครงการรอง ได้แก่ กลุ่มคนที่ทัศนาจรผ่านมาใช้บริการโดยที่ไม่ค้างแรม โดยที่เข้ามาใช้บริการร้านอาหาร,Fitness,Spaและส่วนนันทนาการอื่นๆ


         ค.กลุ่มผู้บริหารและพนักงานของโครงการ (Administrators and Staffs)

            กลุ่มผู้บริหารและพนักงานของโครงการ ได้แก่ กลุ่มคณะผู้บริหารโครงการ,พนักงานของโครงการและพนักงานดูแลซ่อมบำรุงทางด้านเทคนิค 


2.การกำหนดปริมาณผู้ใช้โครงการ

กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้โครงการ (USER TARGET GROUP)

1  กลุ่มผู้ใช้โครงการหลัก (MAIN USER)

2  กลุ่มผู้ใช้โครงการรอง (SUB USER)

3  กลุ่มผู้บริหารและพนักงาน (ADMINISTRATORS AND STAFFS)

 

กลุ่มผู้ใช้โครงการหลัก (MAIN USER)

ได้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตและต้องการที่พัก อย่างน้อย1คืน

การคำนวณผู้ใช้โครงการหลัก

วิเคราะห์ปริมาณผู้เข้าใช้โครงการ


2  กลุ่มผู้ใช้โครงการรอง (SUB USER)

ได้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาทัศนาจร โดยไม่ค้างแรม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มาติดต่อ หรือใช้บริการต่างๆเช่น ใช้บริการสปา สระว่ายน้ำ และรับประทานอาหาร

3  กลุ่มผู้บริหารและพนักงาน (ADMINISTRATORS AND STAFFS)

คือกลุ่มที่มีหน้าที่ในการดำเนินการด้านบริหารโครงการและการให้บริการแก่ผู้มาใช้โครงการเพื่อให้โครงการดำเนินไปได้อย่างมีคุณภาพประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารโครงการพนักงานบัญชีพนักงานต้อนรับและประชาสัมพันธ์ กลุ่มพนักงานดูแลความสะอาด กลุ่มพนักงานช่างเทคนิค

กลุ่มพนักงานบริการด้านการเดินทาง กลุ่มพนักงานพิเศษเฉพาะ(เช่นครูสอนว่ายน้ำ)

1.1.2เป้าหมายองค์ประกอบโครงการและพื้นที่ใช้สอยโครงการ

(Functional Component and Area Requirement)

1.องค์ประกอบโครงการ (Functional Component)

โครงการสถานพักตากอากาศเพื่อสุขภาพและนันทนาการจะมีองค์ประกอบของโครงการต่างๆดังนี้

          1.ส่วนห้องพักของโรงแรม (Guest Room Zone)

            2.ส่วนส่งเสริมสุขภาพ (Health Center and SPA Zone)

            3.ส่วนนันทนาการ(Sport Club Zone)

          4.ส่วนบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Zone)

            5.ส่วนร้านค้า,ร้านขายของที่ระลึก(Retail Shop Zone)

            6.ส่วนบริหารอาคาร(Administration Zone)

            7.ส่วนสาธารณะ (Public Zone)

          8. ส่วนบริการอาคาร (Service Zone)

            9. ส่วนจอดรถ (Parking Zone)

1.ส่วนห้องพักของโรงแรม (Guest Room Zone)

ส่วนห้องพักของโรงแรม จะเป็นส่วนที่สำหรับนักท่องเที่ยวใช้นอนหลับพักผ่อน อาบน้ำ,เปลี่ยนเสื้อผ้า เป็นส่วนที่ให้ความสะดวกสบายและมีสิ่งอำนวยความสะดวกเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งในส่วนของห้องพักจะมีหลายขนาดหลายไทป์ตามแต่นักท่องเที่ยวจะต้องการความหรูหราและความสะดวกสบายในขั้นไหน เช่น


1.  Deluxe จะเป็นไทป์ต่ำสุด จะเป็นแบบห้องพักธรรมดาแบบเดี่ยว

2. Pool Villa จะเป็นไทป์ที่ดีขึ้นมาจาก Deluxe มีห้องรับแขก,ครัว,มีส่วนรับประทานอาหาร มีห้องนอน 1 – 2 ห้อง แยกจากกัน มีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูง เนื่องจากตัวไทป์จะมีลักษณะเป็นบ้านหลังเล็กๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีสระว่ายน้ำเป็นของตัวเอง

3. BeachFront,Luxury Pool Villa จะเป็นไทป์ที่มีราคาแพงที่สุด มีความเป็นส่วนตัวสูง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทุกอย่าง มีสระว่ายน้ำเป็นของตัวเอง แต่ที่พิเศษสำหรับไทป์นี้คือ ห้องที่มีราคาแพงที่สุด จะมีขนาดใหญ่ มีห้องนอนหลายห้อง มีห้องที่ติดกับวิวทะเล มีมุมมองที่ดี จึงมีราคาแพงที่สุด

         2.ส่วนส่งเสริมสุขภาพ (Health Center and SPA Zone)

          ส่วนส่งเสริมสุขภาพ จะเป็นส่วนที่คนรักสุขภาพจะเข้ามาใช้งาน เช่น ทำการนวดตัวทั้งในร่มและกลางแจ้ง,อบซาวน่า,ห้องอาบน้ำแร่,ห้องธาราบำบัด กิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้ร่างกายของผู้เข้ามาใช้งานเกิดความผ่อนคลาย ช่วยให้เลือดลมไหลเวียน เกิดสุขภาพที่ดีขึ้นได้

 

3.ส่วนนันทนาการ (Sport Club Zone)

            ส่วนนันทนาการ จะเป็นส่วนที่คนรักสุขภาพจะเข้ามาใช้งานอีกส่วนหนึ่ง เป็นส่วนที่มีการให้บริการกีฬาในร่มและกีฬากลางแจ้ง เช่น สนุกเกอร์,สคอวท,เทนนิส,ปั่นจักรยาน,วิ่ง,เดินบนพื้นหินแม่น้ำเพื่อสุขภาพ,โยคะ,ฟิสเนส กิจกรรมทั้งหมดนี้จะห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้ที่จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศความเป็นธรรมชาติ ช่วยให้มีอากาศที่บริสุทธิ์อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น

4.ส่วนบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Zone)

ส่วนบริการอาหารและเครื่องดื่ม  จะเป็นส่วนที่จะมีผู้คนเข้ามารับประทานอาหาร จะมีส่วนทานอาหารกลางแจ้งและในร่ม ส่วนที่อยู่กลางแจ้งจะได้ซึมซับกับธรรมขาติบริเวณโดยรอบ ส่วนบริการอาหารและเครื่องดื่มนี้ยังจะให้บริการกับผู้ที่ไม่ได้พักที่โครงการนี่ได้เข้ามารับประทานอาหารได้ ซึ่งจะช่วยนำรายได้อีกส่วนหนึ่งเข้ามายังโครงการของเราได้อีกทางหนึ่ง

 

5.ส่วนร้านค้า,ร้านขายของที่ระลึก (Retail Shop Zone)

            ส่วนร้านค้า,ร้านขายของที่ระลึก จะเป็นส่วนที่จำหน่ายของที่ระลึกที่เกี่ยวกับโครงการ ผลิตภัณฑ์ที่ทางโครงการผลิตเองเพื่อสุขภาพ เช่น น้ำมันนวดตัว,เกลือขัดผิด,ยาสระผม หรืออาจจะเป็นสินค้าที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านมีงานทำ มีรายได้ เนื่องจากทางโครงการได้นำมาขาย ทำให้เกิดรายได้

 

          6.ส่วนบริหารอาคาร (Administration Zone)

            ส่วนบริหารอาคาร จะเป็นส่วนจัดการระบบของโครงการทั้งหมดว่าจะต้องการให้ทิศทางของการจัดการภายในโครงการเป็นไปในทิศทางใด มีส่วนทั้งในการประชาสัมพันธ์ ติดต่อธุรกิจและบริหารโครงการแต่จะมีแผนกแยกย่อยไปตามหน้าที่ต่างๆ คือ

1.      กรรมการผู้จัดการ

2.      หัวหน้าผ่ายบุคคล

3.      หัวหน้าฝ่ายสุขภาพ

4.      หัวหน้าฝ่ายธุรการ

5.      หัวหน้าฝ่ายบัญชีการเงิน

6.      หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

7.      หัวหน้าฝ่ายห้องอาหาร

8.      หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย

9.      หัวหน้าฝ่ายเทคนิค

 

7.ส่วนสาธารณะ (Public Zone)

            ส่วนสาธารณะ จะเป็นส่วนที่เป็นจุดเชื่อมต่อของส่วนแต่ละส่วน  ส่วนที่เป็นอย่างเช่น Lobby ส่วนที่เป็นส่วนสาธารณะในโครงการจะมีความเป็นธรรมชาติอยู่ค่อนข้างมาก การเดินจากฟังก์ชั่นหนึ่งไปสู่อีกฟังก์ชั่นหนึ่งก็จะมีธรรมชาติคอยสอดแทรกอยู่ระหว่างทาง มีความกลมกับธรรมชาติช่วยส่งเสริมบรรยากาศได้เป็นอย่างดี ทำให้ไม่รู้สึกขัดแย้ง

8. ส่วนบริการอาคาร (Service Zone)

          ส่วนบริการอาคาร  เป็นส่วนที่ทำให้โครงการมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ เพราะมีแม่บ้านคอยบริการนักท่องเที่ยว คอยทำความสะอาดในส่วนต่างๆของโครงการ เปลี่ยนเครื่องนอนทำความสะอาดห้องและยังมีคนคอยซ่อมบำรุงอาคารทำให้โครงการมีความพร้อมในการเปิดให้บริการ มีส่วนทำให้โครงการเกิดความน่าอยู่

            ส่วนServiceการให้บริการของพนักงานให้โครงการนั้นจะต้องมีการแยกทางสัญจรของพนักงานออกจากของนักท่องเที่ยวที่มาพักอย่างสิ้นเชิง แต่ต้องมีการวางทางสัญจรของพนักงานให้สามารถเข้าไปให้บริการทุกส่วนโดยไม่เดินปะปนกับพนักงาน

 

9        ส่วนจอดรถ (Parking Zone)

          ส่วนจอดรถ เป็นส่วนที่รองรับยานพาหนะต่างๆ ตั้งแต่ จักรยาน,รถยนต์,รถเก็บขยะ ที่เข้ามาสู่ในโครงการ ซึ่งแบ่งที่จอดรถนั้น จะต้องแบ่งออกอย่างชัดเจนในการใช้งานกับส่วนไหน อย่างเช่น

1.      ที่จอดรถส่วน Service

2.      ที่จอดรถส่วนลูกค้า

3.      ที่จอดรถส่วน Admin

           

         

1.2เป้าหมายโครงการทางด้านรูปแบบ(FORM GOALS)

            การกำหนดเป้าหมายทางด้านรูปแบบคือการกำหนดรูปลักษณ์ของโครงการที่มีผลต่อบุคคลที่มาดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโครงการโดยการกำหนดเป้าหมายโครงการทางด้านรูปแบบ จะประกอบไปด้วยปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย ดังนี้

            1.การเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ (Location selection)

            2.การกำหนดขนาดที่ตั้งโครงการ (Size of the proposed site)

            3.เป้าหมายจินตภาพโครงการ (Image goal)

1.2.1 การเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ(Location Selection)

            โครงการสถานพักตากอากาศเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ทำเลที่ตั้งที่ต้องการคือ

1. เป็นจังหวัดที่มีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก

2. เป็นเมืองท่องเที่ยว

3. สามารถไปกลับได้ภายในวันเดียว 

4. มีพื้นที่ติดทะเล

5. มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติค่อนข้างมาก

6. มีพื้นที่ที่เงียบสงบห่างไกลจากชุมชน

เพื่อตอบสนองความต้องการของคนที่รักในการดูแลสุขภาพประกอบกับทางจังหวัดได้ออกแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งตอบโจทย์แผนพัฒนาการท่องเที่ยวและเพื่อสามารถรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีมากขึ้นทุกปี เนื่องจากการพัฒนาการท่องเที่ยว ทำให้การท่องเที่ยวและสภาวะทางเศรษฐกิจในจังหวัดเจริญเติบโตมากขึ้น ซึ่งทำให้การเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยว

4.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดในภาพรวม

1. พัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิต แปรรูปสับปะรดส่งออก และแหล่งผลิตมะพร้าวที่มีคุณภาพ

2. พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวและสุขภาพ

3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

4.สนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กที่ได้มาตรฐานสากลและมีความปลอดภัยต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

ประเด็นยุทธศาสตร์

            ยุทธศาสตร์ที่ 1   ส่งเสริม พัฒนาการค้าและเศรษฐกิจ

            ยุทธศาสตร์ที่ 2   สนับสนุนอุตสาหกรรม

            ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

            ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นการพิจารณาหาที่ตั้ง โครงการสถานพักตากอากาศเพื่อสุขภาพและนันทนาการ จะต้องตอบสนองในหลักเกณฑ์เบื้องต้นนี้ ซึ่งในการพิจารณาหาพื้นที่ที่ตั้งโครงการจะเป็นลำดับขั้นตอน ดังนี้

1.การพิจารณาเลือกที่ตั้งโครงการในระดับอำเภอ

2.การพิจารณาเลือกที่ตั้งโครงการ

1.การพิจารณาเลือกที่ตั้งโครงการ


หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ที่ตั้ง

1. ด้านเศรษฐศาสตร์

            -  สภาพคู่แข่งและส่วนแบ่งทางการตลาด

ดูปริมาณรีสอร์ทที่มีระดับเดียวกันกับโครงการของเรา ว่ามีจำนวนมากน้อยแค่ไหน เพื่อที่จะได้ไม่มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจของโครงการ

             -  กิจกรรมหรือโครงการสนับสนุน

บริเวณที่ตั้งโครงการต้องมีสถานที่ท่องเที่ยวมาก ถ้ามีมากก็จะทำให้โครงการมีผู้เข้ามาใช้งานมากขึ้นด้วย

2. ด้านเทคนิค

-  ระบบการขนส่ง

                        พื้นที่ตั้งโครงการต้องมีถนนตัดผ่านเข้าถึงโครงการ

            -  โครงสร้างบริการพื้นฐาน

                        มีไฟฟ้าและประปาเข้าถึงและต้องมีสถานพยาบาลและสถานีตำรวจอยู่ใกล้เคียง 

3. ด้านสภาพแวดล้อม

             - ผลกระทบด้านสภาวะแวดล้อม
โครงการจะต้องอยู่ในสภาพพื้นที่ที่มีชายหาดสวยงาม มีธรรมชาติที่สมบูรณ์สะอาดและมีความเงียบสงบและไม่เป็นการทำลายธรรมชาติ
4. ด้านแนวโน้มของชุมชนในอนาคต
             - แนวโน้มการใช้ที่ดิน
                        การใช้ที่ดินบริเวณนั้นในอนาคตต้องมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
5. ราคาที่ดิน
            ราคาที่ดินถ้ามีราคาสูงจะทำให้จุดคุ้มทุนและกำไรใช้ระยะเวลายาวนานและทำให้โครงการมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเกินความจำเป็น
ลำดับความสำคัญของเกณฑ์ที่นำมาพิจารณา
1.      ด้านสภาวะแวดล้อม

2.      ด้านเศรษฐศาสตร์

3.      ด้านระบบการขนส่งและโครงสร้างบริการพื้นฐาน

4.      ด้านแนวโน้มของชุมชนในอนาคต

 

 

ทำเลที่ตั้งโครงการ


1.กิจกรรมและหน้าที่ใช้สอย(Activity and Function)

โครงการจะมีกลุ่มอาคารที่ไม่สูง คือมีความสูงประมาณ 1- 2 ชั้น ลักษณะอาคารจะเปิดโล่ง มีที่ว่างค่อนข้างมาก ในที่ว่างจะนำธรรมชาติเข้าไปสอดแทรกอยู่ตามจุดต่างๆ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศ ให้เกิดความร่มรื่น โดยโครงการจะเน้นสิ่งที่ดีกับสุขภาพ ในที่ว่างนั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะเป็นการเล่นกีฬาไม่ก็นอนเล่นพักผ่อน นั่งเล่น ชมวิว โดยโครงการจะเน้นแลนสเคป รูปร่างลักษณะอาคารจะเหมาะกับคน

สมัยใหม่ เพราะปัจจุบันนี้วัยรุ่นเริ่มใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น วัสดุอาคารก็นำสิ่งที่เป็นธรรมชาติสอดแทรกเข้าไปอยู่ในนั้น

 

2.ผู้ใช้โครงการ (User)

กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้โครงการหลักของโครงการจะมีช่วงอายุระหว่าง 13 - 50ปี  ซึ่งน่าจะเป็นครอบครัวที่พากันมาเที่ยวพักผ่อน พื้นที่ว่างเกิดขึ้นจะต้องเกิดขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมครอบครัวซะมาก โดยรูปลักษณ์สถาปัตยกรรมอาจไม่มีผลเท่ากับพื้นที่ของครอบครัว

 3.ที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของโครงการ (Site and Environment)

สภาพแวดล้อมของโครงการต้องการความเงียบสงบเป็นส่วนตัว เป็นที่ที่ครอบครัวจะมานั่งทำกิจกรรมหรือพูดคุยกัน ออกกำลังกายด้วยกันท่ามกลางธรรมชาติที่ดีและสมบูรณ์ ที่ตั้งต้องอยู่ในที่ที่ห่างไกลสถานบันเทิงห่างไกลจากชุมชน

 

1.3เป้าหมายโครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์(ECONOMY GOALS)

1.3.1เงินทุนโครงการ  ( Source of Investment )[1]

-โครงการของภาคเอกชน อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

-ภาคเอกชนมีเงินทุนร้อยละ 40 ในรูปบริษัทเอกชนร่วมลงทุนกับภาคเอกชนต่างประเทศ

-แหล่งเงินกู้ต่างๆตามสัดส่วนร้อยละ 60 โดยอัตราเฉลี่ย ดอกเบี้ยเงินกู้ประมาณ 8%

- ธนาคารพาณิชย์ให้บริการเกี่ยวกับเงินกู้ทั้งระยะสั้นและยาวอัตราดอกเบี้ยประมาณ 8%

-สถาบันทางด้านการเงินอื่นๆ

 

 

1.3.3 ผลตอบแทนทางการเงิน ( Financial Prospect)

รายได้หลักของโครงการสถานพักตากอากาศเพื่อสุขภาพและนันทนาการจะได้จากนักท่องเที่ยวที่มาเข้าพัก และทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพกับโครงการ

 

1.3.4ผลตอบแทนสังคม (Social Benefits )

1. ช่วยให้คนในพื้นที่มีรายได้จากการจ้างงานจากโครงการ เนื่องจากพนักงานเป็นคนในพื้นที่

2. เป็นสถานที่ที่ทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตได้ผ่อนคลาย เพื่อให้บุคคลที่เข้ามาใช้บริการมีความพร้อมที่จะกลับไปทำงานให้ได้มีคุณภาพมากขึ้น

 

1.4 เป้าหมายโครงการทางด้านเทคโนโลยี (TECHNOLOGY GOAL)

1.4.1เป้าหมายเทคโนโลยีอาคาร[2]

          1.Air-Condition การใช้ระบบปรับอากาศทั้งในระบบ sprit type และระบบ water chiller type ตามลักษณะการใช้งานของแต่ละพื้นที่อาคารที่มีความแตกต่างกันออกไป เพื่อการประหยัดพลังงาน

          2.Structureการใช้ระบบโครงสร้างอาคารแบบเสาและคานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างที่เหมาะสมกับการปลูกสร้างบนพื้นที่ริมทะเล[1]อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์นายวิสูตร โลหะจรูญ สถาบันส่งเสริมแฟชั่นดีไซน์นานาชาติ ปีพ.ศ.2538

                      3.Electric system เป็นการใช้ระบบไฟฟ้ากำลัง(Power Supply System) และระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ( Emergency System)

          4.Material การใช้วัสดุที่ทนต่อความเค็มและการกัดกร่อนของเกลือซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของอาคาร

          5.Emergency Control เป็นระบบควบคุมและสัญญาณเตือนภัย จากกรณีอัคคีภัย อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector ) อุปกรณ์ตรวจจับควัน ( Smoke Detector) และอุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ ( Flame Detector )

          6.Lighting System ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ห้องสมุดและส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนการศึกษา และการออกแบบลำแสงโดยหลอดประดิษฐ์ภายในส่วนนิทรรศการ

ĉ
ธัชพงศ์ ธงสังกา,
19 พ.ค. 2554 20:39
Comments