Rólunk


Az elektrofiziológiai laboratóriumot 2003-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, az akkor még Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon helyet kapó Kognitív Tudományi Tanszéken Kovács Gyula és Zimmer Márta alapították. Ma a BME Természettudományi Karán működik, továbbra is a Kognitív Tudományi Tanszéken. A laborban a humán vizuális kategorizációs folyamatok vizsgálatát végezzük viselkedéses tesztek, pszichofizikai mérések, elektrofiziológiai és képalkotó  módszerek alkalmazásával. Arra keressük a választ, hogy hogyan reprezentálódnak és milyen elektrofiziológiai korrelátumai vannak a központi idegrendszerben a vizuális kategóriáknak.

Mivel a világban minket körülvevő ingerek között kitüntetett szerepe van az emberi arcnak, így a vizuális kategorizáció területén végzett vizsgálataink során leginkább az arcok neurális reprezentációját próbáljuk feltérképezni. A kutatócsoport tagjai az arcészlelés különböző területeivel foglalkoznak.

Jelenleg folyó kutatások

az oldal karbantartója a Balance Company Kft.