2018 - Säsongsavslutning den 24:e maj på Ässundets Sommarcafé.


  
     
               
Fjorton personer samlades på Ässundet Sommarcafé denna strålande majdag. Beslutet att senarelägga våravslutningen visade sig
vara perfekt, vackrare väder kan man inte tänka sig.

Vi inledde med en tipstävling innehållande kluriga allmänbildnings-frågor, som vanligt skickligt sammanställda av Torvald. 
Suverän vinnare blev Anders med 11 rätt.
Efter att ha avnjutit sommarcaféets klassiska räkmacka delades närvarovinster ut.
Fyra medlemmar hade bevistat vårens samtliga nio klubbmöten.
Arne sålde Sverigelotter och det skrapades flitigt.
Sören har ordet:
Vi har från Skatteverket mottagit meddelande om Befrielse från uppgiftsskyldighet.
Sören tackade å styrelsens vägnar alla medlemmar för vårsäsongen, och önskade alla välkomna åter den 12:e september då
höstsäsongen inleds.


Comments