Priser‎ > ‎

Iwan Bolin-priset

Stockholms Arbetareinstitutsförening inrättade 2009 ett pris för en person som på ett verkningsfullt sätt bidragit eller bidrar till att kommunicera forskningens resultat och metod på ett folkbildningsmässigt sätt och därmed stimulerar allmänhetens intresse för vetenskap och vetenskapens innehåll.

Iwan Bolin var Stockholms Arbetareinstitutsförenings sekreterare under många år och var själv i institutets anda en framstående forskningskommunikatör, vilket är skälet till prisets benämning.

Priset delas ut vart tredje år i anslutning till föreningens årsmöte i oktober. Prissumman är 75 000 kronor.

Priset delades ut för första gången år 2009 och tilldelades då professor emeritus Staffan Ulfstrand.
Comments