Home

Praktijkhandleiding keurmeester arbeidsmiddelen

Om invulling te geven aan de keuringsverplichting uit het Arbeidsomstandigheden-besluit wijzen werkgevers vaak een keurmeester aan welke de (elektrische) arbeidsmiddelen dient te gaan keuren. Deze keurmeester wordt op een keurmeestertraining bij voorbeeld zoals verzorgd door Ingenium Bedrijfsadvies B.V. gestuurd, waar hij of zij zich het keuren
eigen maakt.

 

Teruggekomen in het bedrijf dient de keurmeester het spreekwoordelijke “wiel’ uit te vinden. Hij vraagt zich af: hoe moet ik als keurmeester nu verder? Hoe zet ik als keurmeester van een MKB-bedrijf een intern managementsysteem voor het keuren van arbeidsmiddelen op? Kortom er blijkt behoefte aan een praktijkhandleiding voor de MKB keurmeester arbeidsmiddelen.

 

In deze praktijkhandleiding begin ik allereerst met het definiëren van de diverse keuzes welke de keurmeester dient te maken wanneer deze gaat beginnen met het keuren.

Deze keuzes hebben onder andere betrekking op het identificeren van de arbeidsmiddelen, het rapporteren en het archiveren van de keuringen, het kalibreren en beheren van meetmiddelen, etc. Hierna wordt door mij een beeld geschetst van de zaken welke minimaal procedureel dienen te worden vastgelegd in een managementsysteem om het proces van keuren structureel te kunnen borgen. Hierbij valt onder andere te denken aan het voorbereiden, het uitvoeren en het rapporteren van de keuringen.

 

Samengevat biedt deze site een effectieve praktijkhandleiding voor de MKB keurmeester arbeidsmiddelen die gewoon aan de slag wil gaan met het keuren.

 

Deze site is een initiatief van www.ingeniumbedrijfsadvies.nl Op de gepubliceerde teksten is het copyrigtht van Ingenium Bedrijfsadvies B.V. van toepassing.