H4 Keuringssysteem

 
4.1 Inleiding
In de hoofdstukken 2 en 3 hebben wij achtereenvolgens een beeld geschetst van de onderwerpen waarmee de keurmeester arbeidsmiddelen rekening dient te houden en de normen welke in aanmerking komen om de veiligheidskeuringen te borgen.

 

In dit hoofdstuk tracht Ingenium Bedrijfsadvies B.V. een beeld te schetsen op welke wijze een keuringssysteem opgezet kan worden in de vorm van een keuringshandboek.

 

 
4.2 Borging d.m.v. een handboek
Gestart kan worden met het uitvoeren van een zogenaamde nulmeting om de huidige stand van zaken vast te leggen en om als basis te dienen voor het op te stellen keuringssysteem.

 

De checklijst bevat per onderdeel de doelstellingen, de minimiumeisen welke geborgd moeten worden en de documenten welke het resultaat van het betreffende onderdeel zijn.

Op basis van de resultaten van de nulmeting kunnen procedures worden opgesteld.

 

Een procedure is te zien als een vastlegging van de werkwijze. De minimaal vast te leggen keuringsprocedures zijn:

  • Voorbereiden van veiligheidskeuringen;
  • Uitvoeren van de veiligheidskeuringen;
  • Registreren, rapporteren en het archiveren van de veiligheidskeuringen;
  • Beheer van wetgeving, normen en voorschriften;
  • Beheer van meetinstrumenten;
  • opleiding en training van keurmeester(s) (elektrische) arbeidsmiddelen.

Het vastleggen van keuringsprocedures kan in tekstuele vorm plaatsvinden. In dit geval wordt in een beschrijvende tekst de werkwijze vastgelegd. Nadeel is dat dit veelal leidt tot grote hoeveelheden tekst.

 

Het vastleggen van keuringsprocedures in de vorm van flowcharts brengt als voordeel dat ze eenvoudig te lezen zijn en dat voorkomen wordt dat een log systeem (dik handboek) ontstaat.

 

 
4.3 Certificering van het systeem
In nagenoeg alle gevallen zal het keuringssysteem deel uit maken van een ISO 9001-, OHSAS 18001- of VCA-systeem. De keuringsprocedures kunnen dan worden opgenomen in het betreffende handboek. Als onderdeel van de certificering worden deze procedures geaudit. Enerzijds of de procedures aan de normen voldoen, anderzijds of de procedures ook worden nageleefd in de praktijk.

 

Deze site is een initiatief van www.ingeniumbedrijfsadvies.nl Op de gepubliceerde teksten is het copyrigtht van Ingenium Bedrijfsadvies B.V. van toepassing. 

Comments