H1 Inleiding

 

1.1 Inleiding
Vanuit het adviesbureau Ingenium Bedrijfsadvies B.V. verzorgen wij diverse keurmeestertrainingen op het gebied van machineveiligheid. Daarnaast begeleid ik als adviseur bedrijven bij het opzetten en implementeren van managementsystemen om de uitvoering van de genoemde machinekeuringen te kunnen borgen m.b.v. procedures, instructies en formulieren.

 

De klanten van Ingenium Bedrijfsadvies B.V., welke te zien zijn als de doelgroep waarop deze praktijkhandleiding betrekking heeft, zijn veelal bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf. Het betreft hier vaak: schoonmaakbedrijven, (bouwkundig) aannemers, constructiebedrijven, installatiebedrijven, onderhoudsbedrijven, etc.

 

Na afloop van een keurmeestertraining (elektrische) arbeidsmiddelen krijgen wij vaak de vraag van

cursisten: hoe moet ik als keurmeester nu verder met het keuren? Hoe zet ik als keurmeester van een MKB-bedrijf een intern managementsysteem voor het keuren van arbeidsmiddelen op.

 
De keurmeester heeft een keurmeestertraining doorlopen, waarin het feitelijke uitvoeren van de keuringen aan (elektrische) arbeidsmiddelen is behandeld.

Na afloop van de training loopt hij tegen een aantal problemen aan:
Waar begin ik met het keuren van de (elektrische) arbeidsmiddelen;

Welke arbeidsmiddelen keur ik wel en welke arbeidsmiddelen keur ik niet zelf;

Hoe identificeer ik arbeidsmiddelen, welke systematiek pas ik toe;

Hoe bereid ik de keuringen voor;

Hoe voer ik de keuringen uit;

 • Welke keuringsfrequentie dien ik te hanteren;
 • Hoe rapporteer en archiveer ik de keuringsresultaten;
 • Hoe borg ik mijn keuringsactiviteiten in de vorm van een handboek waarin het keuren in procedures, instructies en formulieren is vastgelegd? 
 •  Kan ik dit managementsysteem laten certificeren door een certificerende instantie?
 • Zo zijn vele subonderwerpen waar rekening mee gehouden dient te worden, bijvoorbeeld:
  • beheer van wetgeving, normen en voorschriften, planning en frequentie van keuringen,
  • beheer en kalibratie van benodigde meetinstrumenten, hoe om te gaan met inkoop en
  • keuring van nieuwe arbeidsmiddelen, hoe omgegaan dient te worden met afgekeurde
  • arbeidsmiddelen, relatie met onderhoud aan arbeidsmiddelen, hoe borg ik de deskundigheid van de keurmeester(s), vastlegging van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de keurmeester, etc.
  1.2 De praktijkhandleiding in vogelvlucht
  Deze praktijkhandleiding bestaat uit 4 hoofdstukken: inleiding (1); keuren van arbeidsmiddelen (2); het borgen van veiligheidskeuringen (3) en het opzetten van een keuringssysteem (4).
   
  De inhoud van hoofdstuk 1 vormt een korte inleiding van de praktijkhandleiding. Hoofdstuk 2 beschrijft, na een korte achtergrondschets, de praktische zaken waar de MKB keurmeester arbeidsmiddelen rekening mee moet houden bij het uitvoeren van veiligheidskeuringen aan (elektrische) arbeidsmiddelen. Hoofdstuk 3 beschrijft de wijze waarop het keuringsproces geborgd kan worden door gebruik te maken van een managementsysteem. De praktijkhandleiding wordt afgesloten met een hoofdstuk hoe op een praktische wijze een keuringssysteem opgezet kan worden.

   

  Deze site is een initiatief van www.ingeniumbedrijfsadvies.nl Op de gepubliceerde teksten is het copyrigtht van Ingenium Bedrijfsadvies B.V. van toepassing.

  Comments