Aholkularitza

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    Kontabilitatean aholkularitza: Dokumentazioaren sailkapena eta kontabilizazioa
                                                  Kontabilitate liburuen igorpen eta legalizazioa
                                                  Higiezinen amortizazio koadroen elaborazioa  
                                                  Kontabilitate egoeraren txostena                                 
                                                  Urteko kontuen egitea                
                                                  Memori eta gestio txostenen egitea
                                                  Urteko kontuen gordailatzea
    
    Zerga aholkularitza:                Arau zergadunaren aplikazioa
                                                  Administrazioaren aurrean enpresaren ordezkaritza
                                                  Enpresen sorkuntzan aholkularitza
                                                  Alta, baja edo modifikazio deklarazioen prestaketa eta aurkeztea (Zentsala, IAE, etc)
                                                  Deklarazio zergadunen prestaketa eta aurkeztea (BEZa, retentzioak, IRPF, etc)
 
    Lan aholkularitza:                   Lan aholkularitza
                                                  Lan kontratuen gauzatzea
                                                  Nominen, IT parteen eta seguru sozialen gauzatzea
                                                  Lan txostenak
 
    Merkataritza aholkularitza:     Merkataritza kontratu eta kontratu zibilen erredakzioa        
                                                 Sozietateen sorkuntza, modifikazio eta likidazioak