תכנית הלימודים לשנת הלימודים תשע"ו

רציונאל בלימודי השפה הערבית בחטיבת הביניים

ספרי הלימוד הנלמדים מאפשרים לרכוש את הקריאה והכתיבה בערבית, נושאי תרבות מחיי

היום יום והאזור ואת ארבע מיומנויות השפה.

סדר האותיות הנלמד בספר מאפשר רכישת הקריאה תוך זמן קצר יחסית.

הלמידה באמצעות טקסטים פשוטים לפיתוח אסטרטגיות קריאה בסיסיות.

בשנה הראשונה נלמדות כ-100 מילים אקטיביות, המוצגות בתוך הקשר לשוני ותרבותי, וכן, עוד מילים רבות 

נוספות, פסיביות.

בספרי הלימוד תרגילים מיוחדים, המפתחים חשיבה לשונית ומתרגלים כישורי חשיבה רבים.

התרגול מדורג ומתאים להוראה בכיתה הטרוגנית.

אופן הלימוד

הלמידה בכיתה במשך 90 דקות מחולקת ליחידות לימוד מגוונות: 


* לימוד אותיות חדשות ואוצר מילים, המכיל אותיות אלה, על הלוח או באמצעות עזרים טכנולוגיים רלוונטים;

* תרגול יחידני: זיהוי האותיות וכתיבתן;

* תרגול במליאה: קטעי קריאה, הבנת הנשמע ודיבור בשפה הערבית;

* עבודה מסכמת על הנושא הנלמד (בקבוצות, זוגות, יחידני);

* סיכום השיעור.


התרגול על הנושא הנלמד הינו מדורג. זאת, במטרה לאפשר לכל התלמידים להשתלב בשיעור, להבין את הנלמד ולהתגבר על הקשיים.


מטרות ויעדים

בכיתות ח'

1. הוראת הקריאה והכתיבה בערבית;
2. הבנת הנשמע - בנושאי יומיום;
. 3פיתוח אסטרטגיות להבנת הנקרא;
4. פיתוח מיומנות הדיבור בערבית תקשורתית;
5. אבחנה בין ערבית מדוברת לערבית ספרותית;
6. הכרת התרבות הערבית.


בכיתות ט'

1. הוראת הקריאה והכתיבה בערבית;
2. הבנת הנשמע - בנושאי יומיום;
. 3פיתוח מודעות לשונית;
. 4פיתוח אסטרטגיות להבנת הנקרא;
5. פיתוח מיומנות הדיבור בערבית תקשורתית;
6. הוראת טקסטים מתוך העיתונות.


מסגרות הלמידה

רמת גרעין -   חומר המותאם לתלמידים מתקשים, במסגרת הכיתה;

לומד עצמאי - תלמידים, אחראים בהתנהגותם ובעלי יכולת למידה טובה מאוד. אלה הם תלמידים, המתקדמים בנושאים הלימודיים. הם יקבלו מהמורה עבודה מאתגרת, המאפשרת להם להתקדם באופן עצמאי, כמו כן, ללמוד נושאי העשרה בתחום תרבות האסלאם. התלמידים יוצאים מהשיעורים ללמידה עצמאית, המתבצעת במידעת רימון.