תכנית לימודים נוספת - תל"ן

"אחת משני הסוגים של תכניות הרשות בלימודים.
תכנית רשות פרטנית למעוניינים ללמוד מעבר לדרישות 'תכנית הלימודים הרגילה'.
מתבצעת על ידי מילוי מטלות של הרחבה, העמקה, עבודות יצירתיות או השוואתיות וכו'."
(מילון "דרור")

 
עיתונות

תחזית מזג האוויר  ומדור אופנה


אוצר מילים עיתונות - תעתיק עברי.
"לומד עצמאי - אחד ממצבי התפקוד: בעל ערכים ועניין פנימיים ומהותיים, בעל ציפיות הישג ותחושה של מסוגלות עצמית, מציב מטרות ללמידה, מרוכז במשימות הלמידה, מסוגל לבצע משוב עצמי ולעשות בו שימוש משמעותי, מנהל את זמנו באופן יעיל ועומד בלחץ של משימות ומבחנים." (מילון "דרור")

תלמידים, שאחראים בלמידתם ובהתנהגותם ובעלי יכולת למידה טובה, שיבחרו על-ידי המורה המלמדת בכיתה במטרה להתקדם באופן עצמאי, להתקדם בנושא הלימודי ולבצע משימות מעשירות בתחומים שונים בנושא עולם הערבים והאסלאם במידעת רימון.

הלומדים העצמאיים יצאו בחלק מהשיעורים לעבודת העשרה עצמאית ומאתגרת.