צוות ערבית

מקשרת המקצוע - ת'רוואת עתמאנה

צוות המורות:

ת'רואת עתאמנה           054-3166399                     tharwat.atm@gmail.com

גל הרשקוביץ                050-7277217                       galgalaz2000@gmail.com

טלי מרום                    054-3166399                       tharwat_atamna@walla.com                            

דועא מנסור                 054-3517008                       do3a2.mansour@gmail.com

אוראל כהן                   054-2421819                       orel_cohen@yahoo,com