מבנה ארגוני

בשנת הלימודים תשע"ו, לומדות 22 כיתות ח' ו-ט' את השפה הערבית:

11 כיתות ח'  ו-11 כיתות ט'

 כיתות ח'

תלמידי כיתות ח' לומדים במשך השנה שלוש שעות שבועיות - שני מפגשים במחצית א',  מפגש אחד במחצית ב'.

מפרט התכנים של תוכנית הלימודים של תלמידי כיתות ח':

 • זיהוי, קריאה והגייה נכונה של כל האותיות ערביות בדפוס ובכתב יד;
 • כתיבה נכונה של האותיות הערביות בכתב יד;
 • הבנת הנקרא: קריאת קטעים קצרים בשפה הערבית.
 • נושאים דקדוקיים: ה' הידיעה, שייכות, כינוי רמז, נטיית הפועל בעבר, תנועות עזר;
 • כתיבה תקינה של צירופים ו/או משפטים הכוללים את הנושאים הדקדוקיים;
 • שיח בין-אישי בנושאים הבאים: ברכות, אני ומשפחתי, בית הספר.
 • הכרת שמות המושגים הבאים (בעברית): מוחמד, הקוראן, מכה, ירושלים.
המטרה היא לפתח אצל התלמידים את ארבע המיומנויות - קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור.

כיתות ט'

תלמידי כיתות ט' לומדים במשך השנה שלוש שעות שבועיות -  מפגש אחד במחצית א',  שני מפגשים במחצית ב'. 

מפרט התכנים של תוכנית הלימודים של תלמידי כיתות ט':

 • זיהוי, קריאה והגייה נכונה של 28 האותיות הערביות בדפוס ובכתב יד;
 • כתיבה נכונה של האותיות הערביות בכתב יד;
 • זיהוי של כל הספרות הערביות;
 • כתיבת מספרים והתאריך בספרות ערביות;
 • קריאה של מילים  והבנתן בבואן בנפרד ובהקשר של צירוף ו/או משפט;
 • נושאים דקדוקיים: ה' הידיעה, מילים ממין נקבה, שייכות, כינוי רמז;
 • כתיבה תקינה של צירופים ו/או משפטים הכוללים את הנושאים הדקדוקיים;
 • שיח בין-אישי בנושאים הבאים: ברכות, היכרות;
 • הכנת עיתון בערבית.
המטרה היא לפתח אצל התלמידים את ארבע המיומנויות - קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור

אקטואליות ויתנסו בכתיבת עיתון באמצעות למידה מתוקשבת.