רשימת הנושאים העתידים להילמד בשנה"ל הקרובה

רשימת הנושאים העתידים להילמד בשנה הקרובה תשע"ותכנית לימודים בערבית

שכבת ט'- תשע"ו


המשך לימוד בחוברת ובספר  ממתאז חלק א'.

חזרה על האותיות ואוצר המילים שנלמדו בשנה שעברה וסיום האותיות ואוצר המילים הנדרש.

בהמשך ילמדו בספר ממתאז חלק ב' בנושא המשפחה והעיתונות הערבית.


 חודשהנושא הנלמד
 ספטמבר   חזרה על האותיות ואוצר המילים, שנלמדו בשנה שעברה - ד ו ד' א ר ז, ב נ ת י
               ת' , ק , כ , ש , ע , ע' , ה , ל, מ, ס, פ
 אוקטוברחזרה על נושאים דקדוקיים, שנלמדו בשנה שעברה - כינויי שייכות, תא מרבוטה
"הפועל בעבר - גופי היחיד"  ,"אל הידיעה"
 נובמבר
 .  האותיות: גים , חא , ח'א , סאד, דאד, טא, ט'א
  רשמבא,   אוצר מילים
 דצמבר המשפחה - אוצר מילים.  . הפועל בעבר - הרבים, סיכום כל הנטיה.  
 ינוארערך היתרון , אותיות איתן . המשך נושא המשפחה
 פברואר  הטיית הפועל בעתיד.   עיתונות - מצגות
 מרץ
עיתונות מצגות
 אפרילעיתונות מצגות
 מאיעיתונות מצגות
 יוני משחקי לשון, שירים במדוברתתכנית לימודים בערבית

שכבת ח'- תשע"ו

חוברת וספר "שפה מספרת תרבות" חלק א', המחולקים לשלוש יחידות,

המלמדות את 28 האותיות בדפוס ובכתב וכן אוצר מילים בסיסי הקשור לתחומים בהם עוסקות היחידות:

יחידה מס' 1 - הדמיון בין עברית לערבית;

יחידה מס' 2 - המזרח התיכון;

יחידה מס' 3 - האיסלאם ועיקריו.

 חודשהנושא הנלמד
 ספטמברהיכרות, דמיון בין השפות, מספרים
 אוקטוברהאותיות דוד' ארז, מאפייני הכתב הערבי, תנועות, הברכות, הדרוזים
 נובמברהאותיות: י, מ, ב, ל, ת, נ. כינוי שייכות: "שלי", ה' הידיעה, המשפחה
 דצמברזכר ונקבה, כינויי גוף, סיכום היחידה הראשונה
 ינואר
האותיות: ס, פ, ע, כ, ש, ק, ה, צ.  אותיות אית"ן
מפת המזה"ת, עיר מעורבת, ערביי ישראל, מקומות קדושים
כינוי השייכות - כל הנטיה
 פברוארהאותיות: ט, ע', ת', ח', ח
מדינות המפרץ, השוואה בין הדתות. נטיית העבר
 מרץאותיות: ג, צ', ט'. צום רמדאן, התפילה, חג', הקוראן
 אפרילסיכום 28 האותיות שנלמדו במהלך שנת הלימודים
 מאיפיתוח אסטרטגיות קריאה וכתיבה - משפטי תבנית
 יונימשחקי לשון, שירים במדוברתשנה טובה ובהצלחה לכולנו