הערכה ומדידה

הציון בתעודה נקבע על-פי המרכיבים הבאים:

                                                                          שכבה ח'             שכבה ט'              
*
תפקוד לימודי                                                        75%                         80%                          
  - מבחנים
  - הכרת אוצר המילים
  - בחני קריאה
  - בחנים בהבנת הנשמע
  - הכתבות

* תפקוד התנהגותי                                                                 10%                         10%                          
   - נוכחות סדירה ועקבית
   - הגעה בזמן
   - התנהגות נאותה

* הערכת מורה    
  - שקידה                                                                              15%                           10%                   
  - הקשבה ומעורבות בעבודת כיתה - עצמית וצוותית

  - הכנת מטלות בית באופן יסודי והגשתן בזמן

  - הבאת ציוד

  - השתתפות במהלך השיעורים

  - קריאה טובה ונכונה בערבית