סביבה לימודית


ציוד

* מחברת שורות בלבד (מומלץ מחברת גדולה).                                                                                                                                                                       * ספר                                                                                                                                                                                                                                 * חוברת עבודה (לשכבת ח' בלבד)

ספרי לימוד לתשע"ו  

שכבת ח'

ספר הלימוד הוא   שפה מספרת תרבות - חלק א' / אלה ולסטרה

עליכם לרכוש ולהביא לשיעורים:  ספר וחוברת עבודה שפה מספרת תרבות חלק א' / אלה ולסטרה + מחברת שכבת ט'  

מקצוע הערבית בחטיבת הביניים                         

מקצוע הערבית הוא מקצוע חובה בשנת הלימודים הראשונה.                                                                                                                                                                 אנו מתייחסים לקשיים של התלמידים ועוזרים ע"י מתן התאמות שונות, ע"פ הקושי. תלמידים שבאבחונם מומלץ: "פטור משפה זרה..", אנו רוצים להאיר את תשומת ליבכם, כי כל הכתוב באבחון הוא בגדר המלצה בלבד ואנו - הצוות החינוכי, בוחנים כל מקרה לגופו. 

חוזר מפמ"ר ערבית (בנושא תלמידים מאובחנים ולקויי למידה)מקורות מידע ואתרים

סיכום נושאים ואוצר מילים - מבחן דצמבר 2016

סיכום אוצר מילים למבחן ט 03/2017
  דקדוק, תחביר ופועל - סיכומים

האותיות בערבית - לימוד באמצעות מצגות ושירים בערבית

מצגת לסיכום האותיות

שיר האותיות

מצגת הכתב הערבי

האותיות בכתב דפוס ובכתב יד

לימוד עצמי של האותיות בערבית: חוברת "הכתב הערבי"

1. אותיות חלק א'

2. אותיות חלק ב'

3. אותיות חלק ג'

שיר האותיות


אוצר מילים בשפה הערבית - סיכומים ומילונים ערבית-עברית


מילון ערבי-עברי - מסודר לפי קבוצת אותיות


מילון ערבי - עברי - מסודר לפי אלף-בית ערבי    (לפי הספר: שפה מספרת תרבות א')פני המזרח - תרבות האסלאם
אל אחד שלוש דתות

_________________________________________________________________________________