סביבה לימודית

נושאים למבחנים וסיכומים לקראת המבחנים - (יש לבדוק שכבה ותאריך הבחינה)

שכבת ח'

חומר למבחן אפריל 2018

ספר הלימוד הוא   שפה מספרת תרבות - חלק א' / אלה ולסטרה

עליכם לרכוש ולהביא לשיעורים:  ספר וחוברת עבודה שפה מספרת תרבות חלק א' / אלה ולסטרה + מחברת שכבת ט'


נושאים וחומר למבחן מצטיינים אפריל 2018

נושאים וחומר למבחן רגילים אפריל 2018

חומר למבחן ינואר 2018 קבוצת מצטיינים

חומר למבחן ינואר 2018 קבוצת רגילים

חומר למבחן בערבית אוקטובר 2017 לפי הקבצות

מקצוע הערבית בחטיבת הביניים                         

מקצוע הערבית הוא מקצוע חובה בשנת הלימודים הראשונה.                                                                                                                                                                 אנו מתייחסים לקשיים של התלמידים ועוזרים ע"י מתן התאמות שונות, ע"פ הקושי. תלמידים שבאבחונם מומלץ: "פטור משפה זרה..", אנו רוצים להאיר את תשומת ליבכם, כי כל הכתוב באבחון הוא בגדר המלצה בלבד ואנו - הצוות החינוכי, בוחנים כל מקרה לגופו. 

חוזר מפמ"ר ערבית (בנושא תלמידים מאובחנים ולקויי למידה)מקורות מידע ואתרים

שפה מספרת תרבות                           

דיואן ديوان  דקדוק, תחביר ופועל - סיכומים

האותיות בערבית - לימוד באמצעות מצגות ושירים בערבית

מצגת לסיכום האותיות

שיר האותיות

מצגת הכתב הערבי

האותיות בכתב דפוס ובכתב יד

לימוד עצמי של האותיות בערבית: חוברת "הכתב הערבי"

1. אותיות חלק א'

2. אותיות חלק ב'

3. אותיות חלק ג'

שיר האותיות


אוצר מילים בשפה הערבית - סיכומים ומילונים ערבית-עברית

מילון ערבי-עברי - מסודר לפי קבוצת אותיות

מילון ערבי - עברי - מסודר לפי אלף-בית ערבי    (לפי הספר: שפה מספרת תרבות א')פני המזרח - תרבות האסלאם
אל אחד שלוש דתות

_________________________________________________________________________________