סביבה לימודית

נושאים למבחנים וסיכומים לקראת המבחנים - (יש לבדוק שכבה ותאריך הבחינה)

שכבת ח'

חומר למבחן שכבתי ח' ינואר 2019

חומר למבחן בערבית ח' מחצית א' תשע"ט

ספר הלימוד הוא   שפה מספרת תרבות - חלק א' / אלה ולסטרה

עליכם לרכוש ולהביא לשיעורים:  ספר וחוברת עבודה שפה מספרת תרבות חלק א' / אלה ולסטרה + מחברת שכבת ט'

סיכום נושאים ואוצר מילים לשכבה ט' - קובץ מעודכן

  

מקצוע הערבית בחטיבת הביניים                         

מקצוע הערבית הוא מקצוע חובה בשנת הלימודים הראשונה.                                                                                                                                                                 אנו מתייחסים לקשיים של התלמידים ועוזרים ע"י מתן התאמות שונות, ע"פ הקושי. תלמידים שבאבחונם מומלץ: "פטור משפה זרה..", אנו רוצים להאיר את תשומת ליבכם, כי כל הכתוב באבחון הוא בגדר המלצה בלבד ואנו - הצוות החינוכי, בוחנים כל מקרה לגופו. 

חוזר מפמ"ר ערבית (בנושא תלמידים מאובחנים ולקויי למידה)מקורות מידע ואתרים

שפה מספרת תרבות                           

דיואן ديوان  דקדוק, תחביר ופועל - סיכומים

האותיות בערבית - לימוד באמצעות מצגות ושירים בערבית

מצגת לסיכום האותיות

שיר האותיות

מצגת הכתב הערבי

האותיות בכתב דפוס ובכתב יד

לימוד עצמי של האותיות בערבית: חוברת "הכתב הערבי"

1. אותיות חלק א'

2. אותיות חלק ב'

3. אותיות חלק ג'

שיר האותיות


אוצר מילים בשפה הערבית - סיכומים ומילונים ערבית-עברית

מילון ערבי-עברי - מסודר לפי קבוצת אותיות

מילון ערבי - עברי - מסודר לפי אלף-בית ערבי    (לפי הספר: שפה מספרת תרבות א')פני המזרח - תרבות האסלאם
אל אחד שלוש דתות

_________________________________________________________________________________