ad_panel_1‏ > ‏

יחידת לימוד שמשלבת פדגוגיה דיגיטלית, בנושא הבנה והבעה לכיתות י' – עברית בביה"ס הערבי

נשלח 23 ביוני 2013, 11:55 על ידי Elias Najjar   [ עודכן 23 ביוני 2013, 12:47 ]

כחלק מתכנית "התאמת מערכת החינוך למאה ה-21", אנו מציגים בפניכם יחידת לימוד, שמשלבת פדגוגיה דיגיטלית  בהבנת הנקרא בנושא "פרסומות משמינות". וזאת כחלק מההכנות לבחינות הבגרות בשאלון 014203 (הבנה והבעה). יחידת הלימוד תהיה מתוקשבת ומגוונת, על מנת לאפשר למידה משמעותית לכלל התלמידים באופן הטרוגני בכיתות י' בחטיבה העליונה.

יחידת הלימוד בנויה משני חלקים:

1. חלק ראשון מזמן למידה עצמית ועצמאית.
2. חלק שני מזמן שאלות פתוחות, שהתלמיד יביע בהן את עצמו בכתב בדף וורד (מעבד תמלילים), וישגר את התשובות למורה, שאמור לקבלן באמצעות הדוא"ל.

מבחינת הוראת השפה העברית לתלמיד הערבי, המטרה החשובה ביותר של יחידת הלימוד בהבנת הנקרא היא שהלומד יהפוך לקורא אסטרטגי ועצמאי, המיומן באסטרטגיות המאפשרות לו להתמודד בעתיד עם טקסטים חדשים ולא מוכרים. וזאת לשם קידומו האישי, המקצועי והאקדמי. מיומנותו של הקורא "האסטרטגי" והעצמאי מתבססת על ידע לשון שהוא רכש לאורך שנות הלימוד בבית הספר, על ידע של עולמות השיח והתרבות ועל ידע תוכן המהווה רקע לקריאת טקסט כלשהו. הקורא האסטרטגי יידע לשלב את סוגי הידע הללו כדי לתהלך את הטקסט באופן יעיל וכדי להבין את המסרים הכלולים בו.

היחידה מיועדת הן למורה לעברית והן לתלמיד. אנו מקווים, שכולם יפיקו תועלת מרבית מהתוצר החדשני. בד בבד, התלמידים הניגשים לבחינות בגרות יסתייעו בה, ויעמדו מקרוב על עושר המשימות והמטלות המזמנות למידה עצמאית ומשמעותית. היחידה תסייע למורה לנהל שיעור מתוקשב, שתואם את רוח הזמן ואת הלך הרוח של הפדגוגיה הדיגיטלית. היחידה היא פרי עמלם של גורמים שונים ובכללם המדריכים והצוותים המקצועיים בתחומי השפה העברית והפדגוגיה הדיגיטלית. מומלץ לקרוא את ההקדמה של היחידה, ואח"כ לעבור לפעילויות המגוונות בחלקים השונים של היחידה.


קישור ליחידה: "פרסומות משמינות" 


Comments