Aquarelstad Groningen

In het voorjaar van 2016, is de 2e editie van het kunstproject "Aquarelstad Groningen"  Kunstruimte Watervast

Groningen is vanaf 30 januari 2011 tijdelijk Aquarelstad van Nederland. Onder het motto ‘Aquarelstad
Groningen ’ organiseert de vereniging Noordelijke Aquarellisten in samenwerking met het Kunstlievend Genootschap Pictura een grote tentoonstelling in een groot aantal  galerieën en expositieruimtes in het centrum van de stad.


Behalve van de Noordelijke Aquarellisten is het werk afkomstig van ruim twintig toonaangevende aquarellisten uit Nederland en België.
Met dit alles willen de organisatoren de aquarel als kunstvorm expliciet onder de aandacht brengen.
De Noordelijke Aquarellisten en hun gastexposanten laten een grote variëteit in werkwijze en thematiek zien, van figuratief tot abstract, van klein tot groot formaat. Tijdens rondleidingen en workshops zal er toelichting gegeven worden over de verschillende werkwijzen en aanpak van de exposerende kunstenaars. Het publiek kan op dergelijke workshops ook zelf aan het werk.


Deelnemende kunstenaars

De deelnemende kunstenaars zijn landelijk bekende aquarellisten. Van hen zullen meer dan 150 werken tentoongesteld worden.

Lees verder >>


Adressen en openingstijden

De tentoonstelling is van 30 januari tot en met 13 maart 2011.|

Overzicht van de Noordelijke aquarellisten in:
Pictura ,
Kunstruimte Watervast,
Openbare Bibliotheek Groningen

Verdere exposities bij:
Kunsthandel Peter Ter Braak
(Belgische aquarellisten)

Galerie Doornik Schelfhout (Klein werk)
La Place (V&D) Groote Markt  (Luchruimte werk NA)
Kunsthandel Hofsteenge
  (aquarellen Ploeg)
BK050 |werkplaats beeldende kunst

Een speciale route via kunst in etalages voert belangstellenden door een prachtig deel van de oude stad.  >> lees verder

Kunstroute

Wandeling door centrum Groningen 
langs expositieruimtes en etalages

Verder zullen er in etalages van diverse winkels en galerieen, aquarellen geexposeerd worden, o.a. bij kunsthandel Hofsteenge (aquarellen van De Ploeg), Galerie Doornik-Schelfhout met aquarellen van (klein) formaat, Kunsthandel Peter Ter Braak, met aquarellen uit eigen collectie en Belgische meesters en in kunstruimte Watervast met voornamelijk actueel werk van  de Noordelijke Aquarellisten.
 

 Voor overzichtskaart en openingstijden,
 klik hier >>   
 


REITDIEPTOCHT SCHILDEREN GRONINGEN FRIESLAND

>> lees verder

--------------------------------------------------------------------------------------------

Noordelijke Aquarellisten


De Noordelijke Aquarellisten bestaan uit de Groninger kunstenaars Riny Bus, Dorry van de Winkel, Jan van Loon, Jan Velthuis en Jan van der Scheer uit Groningen en Johan Meeske uit Zwolle.  De vereniging bestaat ruim 25 jaar en is opgericht omdat al deze kunstenaars een bijzondere voorliefde hadden en nog steeds hebben voor deze boeiende maar lastige techniek. Hun doel is om deze techniek in ere te houden en als kunstvorm onder de aandacht te brengen.

 >> website NOORDELIJKE AQUARELLISTEN 


Aquarellen 'Noordelijke Aquarellisten'Activiteiten

Tijdens de exposities zullen extra activiteiten plaatsvinden in de verschillende expositieruimtes:

- een lezing met mogelijkheid tot discussie.   >> lees verder

- schilderworkshops in samenwerking met BK050 |werkplaats beeldende kunst , masterclasses, rondleidingen, een vaartocht over het Reitdiep met een workshop aan boord met als thema: 'Het Groninger Landschap'.     >> lees verder

- Aanbod workshops en aquarelcursussen door verschillende  aquarellisten in de zomer.            >>lees verder
ExpositierouteRecentie expositie Noordelijke aquarellisten

Aquarelkunst van onafhankelijke geesten

Wim van Beek - De Stentor - Expo Zwols Museum

Ze vormen al jarenlang een hecht clubje gelijkgezinden: de noordelijke aquarellisten.

Sinds 1982 wisselen ze gedachten en opvattingen uit en werken ze af en toe samen. Uitgangspunt was en is het stimuleren van de beoefening van de aquareltechniek, het organiseren van gezamenlijke exposities en het initiëren van andere activiteiten (zoals het verzorgen van publicaties) die het groepsbelang dienen en de veelzijdigheid van de artistieke discipline onder de aandacht van een breed publiek brengen.

Het is allerminst verwonderlijk dat het al zo lang goed gaat met de noordelijke aquarellisten. Waar andere groepsinitiatieven, kunstenaarscollectieven en verenigingen nog wel eens stuklopen op verschillen van inzicht of verstrengeling van belangen, verkeren zij nog steeds in rustig vaarwater.

Die eensgezindheid hangt ongetwijfeld samen met het feit dat de leden van de groep weliswaar volgens dezelfde techniek werken, maar binnen die gemeenschappelijke discipline tot compleet verschillende resultaten komen.

Simpel gezegd komt het erop neer dat hun aquarellen elkaar niet bijten of beconcurreren.

Een liefhebber van de gedetailleerde aquarellen van Jan van der Scheer zal wellicht minder ontvankelijk zijn voor de vergaande abstraheringprocessen die het werk van Johan Meeske bepalen.

En wie een uitgesproken voorkeur heeft voor de traditioneel geconcipieerde aquarelkunst van Jan van Loon, zou wel eens minder affiniteit kunnen voelen met het werk van Riny Bus, Dorry van de Winkel of Jan Velthuis.

In Stedelijk Museum Zwolle is te zien dat de noordelijke aquarellisten als groep van alle markten thuis zijn, maar sterk van elkaar verschillen in de manier waarop zij de aquareltechniek toepassen. Er zijn wel overeenkomsten aan te wijzen, maar de individuele artistieke identiteit blijft overeind. Zowel de beoefening van de techniek als het kleurgebruik, de mate van expressie, de sfeertekening en de onderwerpkeuze verschillen per kunstenaar.

De weidsheid in de waddenlandschappen van Jan Velthuis is niet (of moeilijk) te vergelijken met de romantisch realistische inslag waarmee Riny Bus punters schildert en de huiselijke sfeer en intimiteit van de bloemstillevens van Dorry van de Winkel zijn niet hetzelfde als de gesublimeerde stilte van Van der Scheer en Bus.

Terwijl Meeske vooral dynamiek en beweging suggereert, benadrukt Van Loon stemmingsmomenten. Tegenover de dromerige beelden van Bus staan de heldere toonzetting van Velthuis en de contrasten in het werk van Dorry van de Winkel. De penseelvoering van laatstgenoemde sluit evenals die van collega Jan van der Scheer veel nauwer aan bij schilderkunst dan de wijze waarop Meeske en Velthuis aquarelleren.

Kortom: variatie is gegarandeerd. Ondanks kruisbestuiving en gedeelde passie voor waterverf zijn de aquarelfanaten niet zo dicht naar elkaar toe gekropen dat het onderscheid in benadering en gebruik van de beeldmiddelen is weggevallen. Dat bevestigt de individuele kwaliteit en de onafhankelijke geest van de maker.
Subpagina''s (1): archief