APUNTS ECOLÒGICS

    
        La participació en l'Agenda21 per treballar els valors de l'ecologia i la sostinibilitat, així com l'ús de les TIC (Tecnologies de la Informació i del Coneixement), ens porten a transformar els apunts en paper i les fotocòpies, en la mesura del possible, a apunts en xarxa.

            En aquest espai web es poden trobar, en fitxers adjunts, els apunts que els professors i les professores de les diferents Matèries que s'imparteixen a l'ESO i al Batxillerat, facilitaran per:

- seguir la matèria i ampliar el seu contingut.
- proposar exercicis, treballs, reflexions.

i, també, aquell material que calgui conèixer i disposar personalment (que es pot baixar) per al bon seguiment dels continguts curriculars.

El format dels documents serà assequible a tothom, sigui en word, excel, pdf o, fins i tot, si convé, en jpg o power point.
Subpàgines (1): FILOSOFIA I CIUTADANIA