TEMA 1‎ > ‎

T2.1.2 Què és una xarxa LAN?

El router
El router que també s'anomena encaminador és un dispositiu que connecta diferents xarxes entre si. Per exemple, el router ens permet connectar una xarxa LAN amb una xarxa WAN, o be, permet connectar  un equip amb Internet.
El router treballa bàsicament amb dos tipus de connectivitat; la més estesa és l'ADSL però cada vegada més trobem la connexió per fibra òptica. En el nostre ús diari d'internet a casa, la funció principal del router és connectar la xarxa a la que pertany el nostre ordinador que és una xarxa LAN amb la xarxa coneguda amb el nom d'Internet.
A casa, tenim connectats mitjançant el router ADSL 6 ordinadors portàtils, 4 smartphones, tres dispositiu (ipad, PS3, apple tv).
Per tal de connectar els nostres ordinadors al router i tenir d'aquesta manera accés a internet per exemple ens fa falta un cable que s'anomena cable d'aparell trenat (té 4 aparells de fils que formen una trena). Aquest tipus de cable té als extrems un connector que permet connectar l'ordinador al router.
El connector de xarxa s'anomena RJ-45. El problema que tenen aquests cables és que presenten atenuacions, és a dir; poden perdre la senyal per culpa d'interferències electromagnètiques produïdes per exemple pels aparells elèctrics.La connexió per fibra òptica
La connexió per fibra òptica es fa a partir d'uns fil·laments molt prims que tenen la capacitat de transportar la informació a una velocitat molt superior a altres tipus de connexions. 
El cable de fibra òptica no té els fil·laments trenats com per exemple el cable d' ADSL sinó que hi ha tres nivells diferents:
-Nucli del cable: on trobem els fil·laments connectors que es comporten d'una manera molt semblant a l'efecte produït per una llum de raigs làser.
- Revestiment : protecció que s'encarrega d'envoltar els fil·laments i els protegeix. També permet que la llum que generen els fil·laments quedi retinguda a dins, que no surti del nucli.
- Coberta: és la protecció més externa del cable i té una doble funció; protegir el fil·lament i donar consistència al cable
Comments