Página principal


Presentació

Aquesta és la plataforma de treball online del Grup APS L'Hospitalet.

Trobareu la informació dels grups de treball que existeixen actualment, i també altres informacions i novetats del procés de desenvolupament de l'aprenentatge servei a la ciutat.

Podeu enviar les vostres idees, suggeriments i propostes a: aprenentatge.servei.hospitalet@gmail.com


aprenentatge.servei.hospitalet@gmail.com


Subpáginas (1): INVENTARI DE PROJECTES APS