CEIP de Celeiro-Viveiro (Lugo)

RECURSOS PARA TRABALLAR
A PRENSA NA ESCOLA


A semana da Prensa na escola axuda aos alumnos a comprender o universo da prensa. Favorece o exercicio da lectura comparada das informacións e desenvolve o espírito crítico. Tamén se contribúe ao reforzo da lectura e da escritura. Ao mesmo tempo, ao largo da semana, trátase de amosar a gran variedade dos medios de información: prensa escrita, cotiá ou revistas, estacións de radio públicas ou privadas, canles de televisión nacionais ou rexionais, novas redes de información e a prensa realizada polos mozos.OBXECTIVOS A TRABALLAR
  • Fomentalo uso da prensa na aula.

  • Descubrir a diversidade dos medios de información.

  • Incitar aos alumnos a lela prensa utilizando varias fontes e soportes de información.
  • Saber de  onde veñen as informacións producidas e difundidas polos medios.
  • Situar no espacio e no tempo, os acontecementos que marcan a actualidade.
  • Recoñecer as diferentes seccións dun periódico.
  • Diferenciar entre feitos e opinións.

PERIÓDICO FEITO POLOS
 ALUMNOS E ALUMNAS DE 2º CURSO
XUNTO CO SEU PROFESOR EDUARDO
MARZO, 2013