Onomatopeies

Les Onomatopeies[1]

 

[Animals]

ase: ihà, ihà / ihò-ihò

bou: buu

cavall: iiii

corb: òc-òc

cuquello: cuc-cuc

gallina: còc-còc

gallina lloca: clòc-clòc

gat: marramèu / mau / mèu / nyau / nyèu

gat (estufant): ffff

gat (sospirant): grrr, grrr

gos: bub-bub / llap-llap / nyip-nyap

gos (grunyint): gr, gr

granota: ròc-ròc

grill: cric-cric / ric-ric

insecte (mosca, abella, etc.): zzzzz

lleó: graaa

ocell: piu-piu / xèu-xèu / xiu-xiu

ovella: bè

pollastre: cocorococ / quequerequec

pollet: piu-piu

porc: nyi-nyi

puput: put-put

rosegador (rata, ratolí, etc.): rac-rac / rèc-rèc

serp: sssss: serps

tèrmit: rac-rac / rèc-rèc

titot: glo-glo-gloc / glu-glu

vaca: muu

 

[Per a cridar els animals]

a les aus de corral (especialment els titots): pul-pul / pull-pull / polit-polit

a les cavalleries: arre (per a fer que hi vagen) / això/xo (per a fer que paren)

als gats: mix

als gossos: xili / xitxet

als pollets: tit

als porcs: · còtx-còtx-còtx

 

[Per a espantar els animals]

a les aus de corral: oix

als gats: sap / xap / xape / xipe

als gossos: xitxo / quis-quis / sus-sus (A gos vell no hi ha sus-sus)

a les mosques: oix

 

[Mimologismes]

cogullada: ja t'he vist!, Pere gandul!

corb: no ho faràs!

gat: meu i teu!

guatla: palpa-la, palpa-la!; blat barat, blat barat!, set per huit!

miula o mussol: miu, miu!; mèu, mèu!; uu, uu!

perdigot: ferri cagó!

perdiu: ferri cagat!

primavera o totestiu o capellà o capellana: tot estiu, tot estiu!; tot hivern, tot hivern!; xitxipà, xitxipà! (mascle) / ve l'estiu, ve l'estiu! (femella)

puput: no puc, no puc!

teuladí: xareu, xèu!

vitxec: vitxèc, txèc!; vitxèc, xequerrèc!

 

[Activitats]

agradar: mmmm

aigua: xap / xèc

amagar-se: tat [joc de xiquets]

badar-se un objecte: clèix / clix / clix-claix

besar: ba / bè

bufar: fff

bullir: glu-glu

callar: pss / pst / tsit / tsut / xhh

caure a l'aigua: paplaf / pluf

caure a terra: paf / patapam / patapum / plof

caure de colp: plaf

caure un objecte lleuger metàl·lic o de vidre: clic

clau: cric-crac

clàxon: pit-pit

colp a la porta: plam

colp amb un objecte sòlid: plam

colp fort o explosió: bòm / bom / bum

colp lleu (especialment metal·lic o de vidre): tèc-tèc / tic-tic / tris-tras

colp rebotat: bang / tac

colp sec: bim / bim-bom / clac-clac / clèc / pim / pim-pam

colpejar: plaf

descans: uf

engolir: glup

esclafar-se: paf / plof / xòf

esternut: atxèm / atxim / atxum

fang: xòf

fàstic: ecs / uix

fer parar: ep

galtada: plam / plim-plam

grup: rum-rum

inflar i desinflar: fsss

lletanies dels cants fúnebres: gòri-gòri

màquina d'escriure: clèc-clèc

menjar: nyam-nyam

motor: rrrr / rum-rum

neu: xaf-xaf

no agradar: uèc

ofegar-se: glu-glu

pixar: pix

plor: uè, uè

ploure: xip-i-xap

rellotge: tic-tac

rodes: rèc-rèc

rodes d'un carro: catacric-catacrac

rosegar: rac-rac / rèc-rèc

saludar: ep / tsit

sirena: tuuu

sirena d'una ambulància: ni-nò, ni-nò

tancar una porta: tac

tapadora d'una cassola: tap

telèfon: ring

timbre: ring

tocar a la porta: toc-toc

tocar a la porta fort: tròm

topar una cosa blana: puf

trencar-se: catacrac / crac / crèc

xarrar: bla-bla-bla

xarrar sense trellat: tatí-tatà

xocar un objecte: cras

 

[Armes]

canó: boum

escopeta: pam-pam / pum-pum / pim-pam

espases, esgrima: ksss / xis-xas

metralladora: ta-ta-ta-ta-ta

pistola: bang / pinyau / pinyèu / tanyau

 

[Instruments musicals]

botzina: mèc-mèc

campana: danc / dènc

campaneta: dinc-dinc / tilín-tilín

clarinet: tararí

flauta i altres instruments de vent: tut

guitarra i altres instruments de corda: ring / dinguilindring

melodia: tràl·lara / tralarí-tralarà

música: tararí-tararà

plats: xin

postisses: clac-clac-clac

so culminant: tatxín / tatxèn

tambor, timbal: bom-bom / tam-tam

violí: nyigo-nyigo

 

[Natura]

gotes d'aigua o de pluja: xip-xap / xip-xèp

tro: booom

vent: uuuh

 

[Verbs onomatopeics]

abella: borir, brumir, bonir, bogonar -- brum, la bonior

animals de quatre potes en general: bramar -- bramit

ase: brama -- bram

aus de corral (especialment el pollastre): piocar

bestiar: cridar, baladrejar, bajolar -- crit, crida, cridadissa, cridòria, baladreig, bagol

borinot: brumir, bonir, bogonar -- brum, la bonior

bou: mugir -- mugit, mugiment

cabra: belar, esbiegar -- bel, esbiec

cavall: renillar, eguinar, aïnar, assaïnar, arniar -- renill, eguí, aïnada, assaïnament, assaïnet, arniet

colom: corroquejar / curruquejar

conill: esgüellen, güellen -- esgüell, güell

gallina: clocar / cloquejar

gat: maular -- maulit; miolar -- miol; nyaular -- nyaulit; marrameu, marramau (cast. maullar)

gos: bubar, lladrar, jaupar, bordar, clapir, glapir, grinyolar, carinar, udolar, ganyolar, ulular, gruny, rondinar, ulular, udular -- bub, lladruc, clapit, glapit, grinyol, udol, ganyol, ululació, grunyit, gruny, udol

insecte (especialment l'abella): brunzir, brumir, bonir, bogonar -- brum, la bonior

jònec: bramular, bruelar, braolar --bramull, bruel, bruelament, braol

llebre: esgüellen, güellen -- esgüell, güell

llop: ulular, udular -- udol

mosquit: brunzir, brunzinar -- brunzit, brunziment

oca: roncar

ocell: piular / xiular

ovella: belar -- bel (cast. balido)

pollí: fer aliret

porc: grunyir, rondinar, esgüellar, güellar -- grunyit, gruny, esgüell, güell

rata: esgüellen, güellen -- esgüell, güell

ratolí: xisclar -- xiscle, xisclet

toro: bramular, bruelar, braolar --bramull, bruel, bruelament, braol

truja: gardenyar -- gardeny

vaca: mugir -- mugit, mugiment

vent: ulular, udular -- udol[1] Aquest recull l’ha fet Maribel Guardiola

Comments