אל מונתנבי

בית ספר אל מונתנבי הצטרף לדגם הבסיסי בתכנית (Bring Your Own Device (BYOD במסגרת התכנית הלאומית לתקשוב של משרד החינוך. עמותת תפוח נבחרה להכשיר את צוות בית הספר בשיטות הוראה מתקדמות המשלבות כלים מתוקשבים ולמידה חוויתית.

אתר בית ספר: 

מבוא:
טכנולוגיות המחשב, התקשורת והאינטרנט מביאות לשינויים משמעותיים באופן שבו אנו לומדים ומלמדים. טכנולוגיות מידע ותקשורת חדשניות (ICT) מאפשרות יצירת תשתית ללמידה המקדמת חשיבה מסדר גבוה, הבנה ולמידה. אלו מתבצעים תוך שימוש באמצעי מדיה ניידים במגוון אופני ייצוג, במגוון ערוצי תקשורת ותוך שימוש בכלים בעלי פוטנציאל לימודי. בהשתלמות זו אנו מציעים מפגשי היכרות עם המדגימים שיטות מתקדמות לשימוש בטכנולוגיה ניידת ולהתאמת תהליכי ההוראה והלמידה לעבודה עם אמצעי קצה שונים. בהשתלמות נעשה שימוש במאגר כלים מגוון ועשיר, בדגש על סביבות למידה מתוקשבות וספרים דיגיטליים, הכשרה לשימוש בהם והתאמת התכנים לגילים ולאופי הכיתות בבית הספר. 

אנו מאמינים כי שיעור אפקטיבי הוא שיעור בו חוויית הלמידה של התל0מידים הינה מגוונת. בשילוב נכון של טכנולוגיה בשיעור ניתן לפנות למגוון רחב יותר של סגנונות למידה, לפרוץ את המבנה הישן של הוראה ולמידה פרונטלית, ליצור מוטיבציה וחדוות למידה, לעודד את התלמידים לצרוך מידע להעשרה אחרי השיעור, לעודד למידה שיתופית ויוצרת (קונסטרוקטיבית) המתרחשת בכיתה, בבית הספר ובקהילה תוך שימוש באמצעי קצה מגוונים.

מטרות:
 • השימוש בטכנולוגיה ובמגוון של סביבות למידה מתוקשבות מכיתה ומחוצה לה.
 • לימוד באמצעות הטכנולוגיה, בדגש על הטמעת מיומנויות המאה ה-21.
 • הכרת גישות פדגוגיות מתקדמות המתאימות ללמידה מתוקשבת, ושילובם בתהליכי ההל"ה (הוראה, למידה, הערכה) בצורה מיטבית.
 • חשיפה למגוון רחב של כלים טכנולוגים ושימוש מושכל בהם כחלק מתוכנית הלימוד.


תוכן המפגשים:

מפגש 1: עקרונות ההוראה בכיתה מתוקשבת ביחס לתפוקות התכנית הלאומית לתקשוב - איתור צרכי משתתפי ההשתלמות.יצירת מוטיבציה לשימוש בכלי תקשוב בכיתה, דוגמאות לפעילויות ולשימוש בתכנים מתוקשבים, סימולציה, עקרונות לניהול כיתה מתוקשבת.

מפגש 2: הדגמת שיעור מתוקשב וניתוחו - הצגת סביבות למידה מתוקשבות, ניתוח דגמי הוראה מוכנים, בניית דגם הוראה-למידה-הערכה (הל"ה) כללי וצריכה מושכלת של חומרי למידה מקוונים.

מפגש 3: היכרות עם הספר הדיגיטאלי וסביבות למידה מתוקשבות - התנסות מונחית בעבודה עם ספרים דיגיטאליים ובירור הפוטנציאל הפדגוגי של הספר הדיגיטאל.  בירור המושג סביבת למידה ותרגולו בהוראה מתוקשבת.

מפגש 4: התנסות בכלים ובסביבות למידה מתוקשבות - התנסות פעילה בעבודה עם מגוון כלים מתוקשבים וחילוץ הפוטנציאל הפדגוגי שלהם.

  • בריינפופ - מאות סרטוני אנימציה בנושאי בריאות, טכנולוגיה, מדעים, מתמטיקה ומדעי החברה
  • Quizlet - תרגול השאלות בצורת משחק
  • WORDLE - הצגת מילים וביטויים בצורה חזותית
  • Kahoot - שאילת שאלות בצורה מאתגרת.  Kahoot ממשק תלמיד

  מפגש 5: מעגל הוראה מתוקשב כבסיס להוראה במאה ה-21 - חשיפה למעגל הוראה מתוקשב, יצירת עניין וגרויי מהיר בקרב התלמידים באמצעות כלים מתוקשבים ופדגוגיות חדשניות  המוביל ללמידה משמעותית. חשיפה לתבנית מטלה מסכמת

  מפגש 6: אסטרטגיות לבניית שיעור מתוקשב והפעלת צוותי חשיבה - העמקה במבנה שיעור המעודד הבניית ידע ושימוש בכלים טכנולוגיים להפעלת התלמידים.  תחילת עבודה על המטלה המסכמת.

  מפגש 7: אתיקה ומוגנות ברשת בשלב החקר המתוקשב - חשיפה מעמיקה למגוון מאגרי מידע ותכנים דיגיטליים כבסיס לחקר והכרת חומרים בתחום אתיקה ומוגנות ברשת.  ניהול כיתה העובדת בצוותים: חלוקה לצוותים, חלוקת תפקידים בצוות ויצירת מוטיבציה. חשיבה על פעילויות למטלה המסכמת.

  מפגש 8: תוצרים מתוקשבים ואופן הערכתם - יצירת תוצרי תלמידים באמצעות מגוון רחב של כלים טכנולוגיים.

  • גוגל סייטס - מצגות
  • Linoit - מרחב שיתופי לשיתוף ידע, רעיונות ותומרי למידה
  • Blogger - יצירת בלוג אישי
  • WIX - כלי ליצירת אתרי אינטרנט 

  מפגש 9: בניית יחידת הוראה מתוקשבת - בחירת כלים, חשיבה על תוצרי התלמידים ועל דרכי הערכת הלומדים.

  מפגש 10: סיכום והצגת תוצרים.

  סביבת התקשורת המלווה את ההשתלמות הבית ספרית:  www.edmodo.com או אתר בית הספר
  סילבוס ותכני ההשתלמות (יש לבחור ב"דגם בסיסי")  Comments