Web da Asociación Profesional de Policía Local de A CoruñaBenvid@ á web da Asociación Profesional de Funcionarios do Corpo de Policía Municipal da Coruña, a organización con maior presenza no Corpo e cunha afiliación entre policías e mandos superior ao 90%. Trátase dunha organización profesional reivindicativa e sen ánimo de lucro, totalmente independente da Policía Local da Coruña e do Concello, así como de calquera outra institución ou empresa. 

A Web foi realizada por membros desta Asociación Profesional, exercendo ou seu Dereito á Liberdade de Expresión. Os contidos son de difusión xeral e actualízanse regularmente. 

Os idiomas empregados serán, indistintamente, galego e o castelán, segundo o requira o caso, e tamén en atención aos compañeiros e compañeiras de fora de Galicia, respectando as preferencias do autor/a do artigo. 

A información abrangue artigos sobre temática policial, suxerencias, opinión, noticias internas, cursos, información laboral, sindical e calquera outra materia que consideremos de interese para os/as policías locais ou para a opinión pública. Polas características dá nosa profesión, procuramos manter nos artigos un estilo axeitado e prudencia no tratamento dá información. Se considera que calquera dous contidos desta Web debe ser retirado ou modificado, pode avisar por email a applcoruna@gmail.com  para que, se procede, poidamos corrixir o erro.

A ligazón CSIF conduce á Web do Sector Nacional de Administración Local deste sindicato, que actualmente exerce coma organización sindical dá inmensa maioría dos policías locais coruñeses a través dá Sección Sindical de CSIF no Concello (antes SPPL), aínda que é unha organización independente dá Asociación.

A Web dispón de ligazóns a importantes servizos proporcionados por outras Administracións, como a Web dá Academia Galega de Seguridade Pública AGASP, visita obrigada para integrantes dos corpos de policía galegos.

A Web inclúe unha galería fotográfica sobre a policía e certos eventos dá Asociación. As fontes documentais proveñen de arquivos propios, do arquivo dous socios e socias, e doutros colaboradores entre os que se contan xornalistas locais e fotógrafos. Inclúese tamén un álbum adicado aos calendarios gratuítos editados pola Asociación que gozan de excelente acollida, e outro álbum destinado a recompilar as simpáticas viñetas "policiais" do xenial debuxante local Santy Gutiérrez. 

Outras ligazóns desta Web conducen a webs de entidades ou servizos, como o Concello da Coruña, edicións dixitais de prensa e radio, e unha relación de tendas, fabricantes de vestiario e material policial.

POLICIA SOLIDARIA e unha iniciativa desta asociación para canalizar e unificar as accións de axuda humanitaria, participación e colabouración que varios socios e socias viñan desenvolvendo con ONG a tódolos niveis. Por acordo asambleario, a asociación destiña 1 Euro da cuota de cada socio/a para estes fins (o 14% dos recursos económicos) que se xestionan a través dunha comisión interna encargada de seleccionar, supervisar e dar conta dos proxectos.

A asociación

A Asociación Profesional (denominada orixinariamente APFCPM e na actualidade APPL), foi constituída non 1980 por un grupo de gardas, co afortunado obxectivo de defender os interéses profesionais e laborais dos axentes dá Policía Local coruñesa. Logo de diversos avatares, tense consolidado como a organización local máis representativa en número de socios (case a totalidade) entre os integrantes dá Policía Local, comprendendo a policías e mandos.

Unha dás funcións mais importantes dá asociación é contribuír á defensa profesional, colectiva ou individual, dos seus afiliados e afiliadas, cuestión ás veces difícil nunha sociedade cuxas institucións non defenden as lexítimas actuacións dos axentes dá autoridade ca mesma dedicación e medios que se defenden dubidosas actuacións de certas autoridades.

A Asociación promove actos de confraternidade, entre os que destaca a festa infantil do Nadal, e contribue á difusión dá imáxe profesional entre socios/as e a cidadanía a través de calendarios e artigos promocionais como boligrafos, chaveiros, etc. O proxecto de POLICÍA SOLIDARIA canaliza a inquietude dos socios e socias por axudar aos colectivos máis desfavorecidos, dignificando ó plantel policial a través da axuda a ONG e proxectos locais de axuda social.

A permanente busca de medios de difusión pública deu lugar á creación dunha revista profesional que durante varios anos foi referente en Galicia. Esta Web dá certa continuidade a aquel excelente traballo de anteriores compañeiros na Directiva, aproveitando as numerosas posibilidades que nos ofrece a Internet para informar e difundir a nosa opinión.


O Presidente da Asociación 
Manuel Aceña Liste