Βάσεις Εισαγωγής ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ


Στο άνω γράφημα απεικονίζουμε τις Βάσεις Εισαγωγής στη ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ τα τελευταία χρόνια. (Σημείωση: Ο αριθμός εισακτέων μεταβάλλεται ανά χρονιά και κυμαίνεται κοντά στους 150 εισακτέους.) Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι βάσεις εισαγωγής σύντομα θα ανέβουν, συμβάλλοντας με τη δράση μας ως Απόφοιτοι ΣΕΜΦΕ για την προβολή της Σχολής και ενημέρωση για το τι όντως κάνει κανείς μετά τη ΣΕΜΦΕ.

Κωνσταντίνος Στούρας (Απόφοιτος ΣΕΜΦΕ 2010)