Στην ιστοσελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε διάφορα θέματα που αφορούν σε χόμπι όπως βάψιμο μινιατούρων στα 15 χιλ. και 25 χιλ., wargaming με τους κανόνες Mortem et Gloriam (MeG), Chain of Command, Bolt Action, Infinity, Warahammer 40Κ κλπ.

On this website you can find various topics related to hobbies like painting miniatures in 15 mm and 25 mm, wargaming rules like Mortem et Gloriam (MeG), Chain of Command, Bolt Action, Infinity, Warahammer 40K etc.

Companions

M24 Chaffee

"What do humans know of our pain? We have sung songs of lament since before your ancestors crawled on their bellies from the sea".

Farseer Eldrad Ulthran

Nomads vs Aleph Steel Phalanx

Για προσωπική επικοινωνία (e-mail): Kostas Konstantoulakis