home

太陽神擴視機系統,是一個慈善免費軟體,由台灣人孫佑銘孫及佑良兄弟研發,目的在於提供給廣大低視能朋友易取得的擴視機系統. 

幫助我們的最好方法是..幫我們按 g+1, 鼓勵我們, 謝謝各位

NEWS:
-----------------------------------------------------------
推薦!!
低視能朋友較為便宜的
"3.5吋攜帶型擴視機",台灣售價 NT:5999, 請參考:


  

"4.3吋攜帶型擴視機"
台灣售價 NT:8999, 請參考:
商品圖片

.