Atheroides sp.

Atheroides Haliday, 1839

Trib. Siphini Mordvilko, 1928