Καφέ αρκούδα (Ursus arctos)


 
Στ2
Μαριάνθη
Μιχαέλλα
Μαρία
Δήμητρα
Στεφανία
 
Ε1
Μανώλης
Αθανάσιος Μπ.