Na łożu śmierci

James Aldrich, Na łożu śmierci

Przestała cierpieć w ciągu dnia,
Lecz żyła jeszcze, gdy zanikał;
I oddychała całą noc,
Podobna w ciszy do pomnika.

A kiedy słońce oświeciło
Rano rząd chmur na nieba skraju,
Przeszła przez Chwały wielką bramę
I się udała wprost do raju.

(Tłum. Wiktor J. Darasz, 2015)
Comments