N.‎ > ‎Elizabeth Anne Smart Le Noir‎ > ‎

Umiarkowane życzenia

Elisabeth Anne Smart Le Noir, Umiarkowane  życzenia

Wielkie ambicje nigdy w piersi mi nie kwitły,
Zadowolenie z siebie za tron mi służyło,
Mnie złożyć głowę w cichej dolinie starczyło,
I żeby swoje serce móc oprzeć na innym,
Dzielić wysiłek, który satysfakcję daje,
I radość przeżywaną za radą mądrości,
Łóżko w domu z uśmiechem zasłane w czystości,
Ściany dzikiego wina porośnięte gajem.
Akceptująca innych, choć to ciężka praca,
Pragnę w całości przez nich być akceptowana,
Miłością i pokojem pobłogosławiona,
Przez niewolników mody niezauważona,
Chcę mieć coś dla biedniejszych do ofiarowania
I czynem miłosiernym tłumić żądzę bogactw.


(tłum. Wiktor J. Darasz, 2015)
Comments