B.‎ > ‎

Wilfrid Scawen Blunt

Wilfrid Scawen Blunt (1840-1922) to poeta angielski, znakomity sonetysta. Z zawodu był dyplomatą.