A.‎ > ‎

Edwin Atherstone

Edwin Atherstone (1788-1872) to zapomniany poeta angielski autor monumentalnych eposów opartych na wątkach biblijnych ze Starego Testamentu Izrael w Egipcie i Upadek Niniwy (1828-1868), oraz poematu Ostanie dni Herkulanum, opowiadającego o zniszczeniu rzymskiego miasta przez wybuch Wezuwiusza. Choć dzieła poety nie cieszą się obecnie zainteresowaniem szerokiego kręgu czytelników, to nie powinno się mu odmawiać miejsca w literaturze angielskiej, a zwłaszcza w polskich podręcznikach i antologiach tej literatury. Należy też docenić epiki talent autora.
Podstrony (39): Wyświetl wszystko
Ċ
WJ darasz,
16 maj 2016, 16:04
Comments