La certificació

La certificació és necessària per tal de garantir que el sistema de producció ecològic dels aliments arribi al consumidor amb les màximes garanties. Tant el sistema de producció i elaboració com el sistema de control és comú a tots els països d’Europa i està regulat pel Reglament (CE) 834/2007.
 
La Comissió Europea publica cada any una llista amb els organismes autoritzats per realitzar el control i la certificació dels productes ecològics. A les Illes Balears, el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) és l’organisme únic i públic de control i certificació dels productes agraris i alimentaris ecològics. La seva feina és realitzar controls exhaustius als operadors mitjançant auditories dels sistemes de producció i elaboració, i pren mostres dels productes per ser analitzats. D’aquesta manera es garanteix que aquests productes no han estat contaminats amb pesticides ni transgènics. Tots el productors i empreses elaboradores que volen gaudir de l’aval Agricultura Ecològica a les Illes Balears han de notificar la seva activitat  i restar sota el control del CBPAE.
 
Aval de Productes procedents d'Agricultura Ecològica