หน้าแรก


ข่าวครูอ๋อย

 • Tutor O-net ม.3 Math Science English ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ร่วมกันติวโอเน็ตให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ม ...
  ส่ง 12 ต.ค. 2554 23:39 โดย Uraiwan Winthachai
 • อบรมการใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์ อบรมการใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์  เพื่อจัดการเรียนการสอนโครงการพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษาเขต 27 ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ย. 54 ณ ...
  ส่ง 29 ก.ย. 2554 01:32 โดย Uraiwan Winthachai
 • งานสัปดาห์ห้องสมุด จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดของโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมายและมีการแข่งขัน ประกวดชุดรีไซเคิลของนักเรียนทุกระดับชั้น
  ส่ง 28 ก.ย. 2554 23:45 โดย Uraiwan Winthachai
 • เทียนพรรษาอุบลราชธานี ดือนกรกฎาคมเป็นวันเข้าพรรษวันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดช่วงฤด ...
  ส่ง 28 ก.ย. 2554 23:36 โดย Uraiwan Winthachai
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดใบความรู้ใบงาน

 • Vocabulary.doc   37กิโลไบต์ - 28 ก.ย. 2554 21:58 โดย Uraiwan Winthachai (เวอร์ชัน 1)
 • Application Form.doc   41กิโลไบต์ - 28 ก.ย. 2554 21:37 โดย Uraiwan Winthachai (เวอร์ชัน 2)
  ‎appication form‎
แสดง 2 ไฟล์จากหน้า downloadไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget