จังหวัดอุดรธานี

       

ยินดีต้อนรับทุกท่าน...สู่เมืองมรดกโลกเด้อจร้า ^^           
                      คำขวัญจังหวัดอุดรธานี
• น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี 
ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรชันไฌน์

ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี


ศาลหลักเมืองเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดอุดรธานี
ประวัติความเป็นมา


ตราประจำจังหวัดอุดรธานี
       ดวงตราประจำจังหวัดอุดรธานี เป็นรูปท้าวเวสสุวัณ หรือท้าวเวสสวันหรือท้าวกุเวรหมายถึงเทพยดาผู้คุ้มครองรักษาประจำทิศอุดร ยืนถือกระบองเฝ้ารักษาบ้านเมืองกรมศิลปากรได้ออกแบบตั้งแต่ พ.ศ. 2483


ต้นไม้ประจำจังหวัดอุดรธานี

       ดอกทองกวาว

       ชื่อวิทยาศาสตร์     Butea monosperma O.Ktze.
       วงศ์                    LEGUMINOSAE
       ชื่อพื้นเมือง          กวาว ก๋าว จอมทอง จ้า จาน ทองธรรมชาติ ทองพรหมชาติ ทองต้น


        ต้นทองกวาว หรือ ต้นดอกจาน ตามภาษาอีสาน เป็นต้นไม้ที่มีดอกสีแสด สวยงามมากจะออกดอกในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีซึ่งมีความหมายหลายประการคือพระนามเดิมของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้สร้างเมืองอุดรธานีนั้น มีพระนามว่า “พระองค์เจ้าทองกอง ก้อนใหญ่” และเป็นต้นราชสกุล “ทองใหญ่”และเป็นเวลาที่ พลตรี พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเคลื่อนทัพจากริมฝั่งโขงมาตั้งบ้านเมืองที่บ้านหมากแข้ง หรือเมืองอุดรธานีปัจจุบัน

พันธุ์ไม้มงคลประจำจังหวัดอุดรธานี

        ต้นรัง

        ชื่อวิทยาศาสตร์    Shorea siamensis Mig.
        วงศ์                     DIPTEROCARPACEAE 
        ชื่อพื้นเมือง           เรียง เรียงพนม เปา เปาดอกแดง ฮัง        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 และได้จัดงานวันรณรงค์โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จเป็นองค์ประธาน และได้ทรงพระราชทานกล้าไม้มงคลประจำจังหวัดให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยจังหวัดอุดรธานีได้รับพันธุ์ไม้มงคลพระราชทาน คือ “รัง” และจัง
หวัดอุดรธานี ได้จัดงานปลูกต้นไม้เป็นปฐมฤกษ์ตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2537 โดยนำกล้าไม้รังพระราชทาน ไปปลูกไว้บริเวณหน้าวัดป่าเกษรศรีคุณ ดอยธรรมเจดีย์ (ภูผาแดง) ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ที่มาของข้อมูล