Nieuws‎ > ‎

In de Schijnwerper


Schutterij St. Sebastianus Neer

Nellie Kuijpers  en  Harrie Verhaeg  
ERE-LID van schutterij St. Sebastianus
Tijdens de jaarvergadering op vrijdag 29 januari van Schutterij St. Sebastianus zijn 2 leden benoemd tot ERE-lid van de vereniging.
Nellie Kuijpers, vanaf 1978 lid van de schutterij en actief als marketentster vanaf de oprichting van de marketentstersgroep in 1999
Nellie is het oudste actieve lid van de vereniging en is nog bij alle activiteiten aanwezig. Ze neemt ook nog steeds deel aan het Marketentsterstreffen wat
jaarlijks georganiseerd wordt en is altijd onder de schietboom te vinden.
  
Een sport die ze graag beoefend.
Ze is trots op haar vereniging en draagt de schutterij op een positieve manier naar buiten uit.
Harrie Verhaeg, al 58 jaar lid van de schutterij.
Harrie heeft 34 jaar lang op een voortreffelijke wijze de functie van vaandeldrager uitgevoerd en menige prijs in de wacht gesleept.
Is zeer betrokken bij alle activiteiten van de vereniging en waar mogelijk steekt hij de helpende hand uit.
Een trouw lid die ook zeer trots is op zijn schutterij.
Bestuur en leden van de schutterij willen op deze manier hun oprechte waardering en erkentelijkheid uitspreken voor de belangeloze inzet van beide leden door hun te benoemen als ERE-LID van schutterij St. Sebastianus.
Nellie en Harrie ontvingen uit handen van  ERE-voozitter Jo Beeren de bijbehorende Oorkonde en bloemen.
Nellie en Harrie  Proficiat.
***********************************************************************

Piet Janssen opgenomen in de Edele Eedbroederschap…..

Foto via : Fred Vliegen

Op zondag 24 januari 2016, op dezelfde dag dat de schutterij het Naamsfeest van de Patroonheilige St. Sebastianus vierde, vond de investituur plaats van de Edele Eedbroederschap tijdens een plechtige hoogmis in de kerk te Spaubeek.
Vele kerkgangers waren getuige van dit indrukwekkende gebeuren.
Piet werd officieel opgenomen als schutsbroeder van de Edele Eed Broederschap van
de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus.

Piet ontving deze hoge onderscheiding binnen de schutterswereld voor zijn grote bewezen verdiensten voor het Schutterswezen, in bijzonder voor Drumband Schutterij St. Sebastianus in Neer. Voor het clublokaal Maneslust werd aan Piet en zijn vrouw Gert een klinkende serenade gebracht door de gehele vereniging.

Piet, van Harte Gefeliciteerd.