Europees Schuttersfeest definitief 

in Leudal  

Schutterijen Leudal ondertekenen overeenkomst voor organisatie Europees Schutterstreffen 2018.

Op zaterdag 6 april hebben de zes schutterijen uit Leudal het contract getekend om in 2018 samen het

Europees Schutterstreffen (EST) te organiseren. Dit gebeurde in het Duitse Langerwehe-Merode, waar het bestuur van de Europese Gemeenschap van Schutterswezen vergaderde.

Schutterijen

Leudal werd vertegenwoordigd door een afvaardiging van de schutterijen St.Margaretha Ittervoort, St.Severinus Grathem, St.Aldegundis Buggenum, St Martinus Horn,St.Sebastianus Neer en St. Petrus Roggel. Vanuit de gemeente Leudal nam wethouder Paul Vogels deel.

Overeenkomst

In 2012 viel de keuze om het EST in 2018 in Neer te houden op de schutterijen van Leudal. Nu werd de totale organisatie van dit grote Europese evenement in een overeenkomst vastgelegd. Het bestuur van de EGS was ook zaterdag unaniem van mening dat de organisatie in Leudal in goede handen is. Na deze ondertekening kan gestart worden met de concrete voorbereidingen.

Landen

In het weekend van 17 t/m 19 augustus 2018 wordt Leudal het middelpunt van het schutterswezen in Europa. Dan komen duizenden schutters en gildebroeders- en zusters uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland,Engeland, Nederland, België, Frankrijk, Portugal, Spanje, Griekenland, Italië, Polen, Kroatië. Tsjechië, Oekraïne en Litouwen voor een gastvrij verblijf naar Midden-Limburg.

Klik op onderstaande link voor een reportage van 3ML


Leudal krijgt Europees schutterstreffen
Leudal Het Europees schutterstreffen 2018 zal in de gemeente Leudal plaatsvinden. Dit hebben de leden van de EGS (Europese Gemeenschap Schutterswezen) en het Presidium unaniem besloten. Op donderdag 23 augustus was een afvaardiging van de schutterijen van Grathem, Horn, Neer, Buggenum, Ittervoort en Roggel naar Tuchola (Polen) afgereisd om een presentatie te geven om het Europees schutterstreffen in 2018 naar Leudal te krijgen. Zij werden namens de gemeente Leudal vergezeld door wethouder Paul Vogels. Het Europees schutterstreffen is een feest waarin de verbroedering tussen de diverse volkeren en culturen uit Europa centraal staat. Dit groots drie daags evenement vindt een keer in de drie jaar plaats. In 2015 wordt dit feest georganiseerd in Peine ( Duitsland). In 2018 vindt het schutterstreffen plaats op 17,18 en 19 augustus.

Europees Schutterstreffen 2018 naar Leudal ??
Het bestuur van de OLS-federatie heeft besloten om 6 Leudalse schutterijen voor te dragen voor de organisatie van het Europees Schutterstreffen in 2018.
Deze verenigingen zijn St. Sebastianus (Neer), St. Severinus (Grathem), Sint Martinus (Horn), St. Margaretha (Ittervoort), St. Aldegundis (Buggenum) en St. Petrus (Roggel). Het federatiebestuur zal deze keuze voorleggen aan het Präsidium der EGS, waarna deze keuze definitief wordt.

Er is een breed draagvlak onder de Leudalse schutterijen en natuurlijk heeft ook het goed verlopen OLS van 2009 in Neer bijgedragen aan de keuze voor Leudal. Locoburgemeester Joerie Minses was afgelopen donderdag 12 april bij de presentatie van het bidbook aanwezig en sprak namens de gemeente Leudal zijn ondersteuning voor de kandidatuur uit: “Leudal heeft een nauwe verbondenheid met de schutterswereld. We hebben een traditie hoog te houden in het organiseren van grote schuttersfeesten. De organisatie van het Europees Schutterstreffen zou dan ook een prachtige uitdaging zijn.”

Het gemeentebestuur van Leudal feliciteert alle betrokken schutterijen van harte met de nominatie.
(Op de foto: Locoburgemeester Joerie Minses (l) en president van het OLS dhr. Jos Michels nemen het bidbook in ontvangst.)
 
Kandidaatstelling Europees Schuttersfeest 2018.
In 2018 wordt het Europees Schutterstreffen ( EGS) in Nederland gehouden.
Sint Petrus Roggel heeft zich samen met Sint Martinus Horn, Sint Margaretha Ittervoort, Sint Aldegundis Buggenum, Sint Severinus Grathem en Sint  Sebastianus Neer  hiervoor kandidaat gesteld.
De gemeente Leudal ondersteund in deze volledig onze kandidaatstelling.
 
Voor 1 april moet er een presentatie gemaakt worden over de gemeente, locatie waar dit eventueel gehouden wordt, optochtroute, eucharistieviering,overnachtingsmogelijkheden in de regio ed.
Deze moet dan ingeleverd worden en het bestuur van het OLS beslist wie de organisatie krijgt.
Dit is de brief die verstuurd is naar het Oud Limburgse Schuttersfederatie.