Hương Tràm

Hoa Tràm (ảnh Thanh Dũng)

Ca sĩ Cải lương Ánh Vân (ảnh AU)

Nghệ sĩ Cải lương Minh Hoàng (ảnh AU).

Nghệ sĩ sáng tác Cải lương Huỳnh Khánh (ảnh AU)

Nghệ sĩ Cải lương Minh Đương (ảnh AU)

Huỳnh Khánh, Minh Đương (ảnh AU)