Tự sự

TRANG CHỦ l

 


                  TỰ SỰ

         Ra đi từ thuở còn thơ bé        

         Lúc lớn khôn lại trở về làng

         Cũng một thời tay sách vai mang

         Cũng cày cấy mùa màng thu hái.

         Rồi lại ra đi hơn bốn chục năm trời mê mải

         Đến khắp nơi Đảng gọi, dân cần

         Ưu có nhiều nhưng khuyết kia chẳng thiếu

         Tránh khỏi sao những vụng yếu trong đời.

         Nay về hưu cũng có lúc thảnh thơi

         Ngồi nghĩ lại quãng đời trai trẻ

         Nghe lời Đảng sống cuộc đời “Sạch sẽ”

         Chẳng tham lam, không vào bé ra to.

         Ngẩng cao đầu, không luồn cúi, giương ô

         Chỉ sống bằng chính sức gột nên hồ của bàn tay khối óc

         Tuy chẳng nghèo nhưng cũng chẳng có

         Chẳng có cơ ngơi như bao vị khác cùng thời.

         Lúc về hưu cũng hai bàn tay trắng như ai

         Về quê cũ vẫn phải làm thêm, dẫu chẳng còn đâu sức dài vai rộng

         Có người bảo: không thức thời là ngu là vụng

         Dại thì nghèo còn oan uổng nỗi chi.

         Không! Rất vui vẻ tự hào đâu có oán thán gì

         Lòng thanh thản sống giữa làng quê thân thiết

         Không hề nghĩ rằng mình thua thiệt

         Vẫn giữ tròn khí tiết buổi tuần sơ.

         Ai dại ai khôn xin hãy đợi chờ

         Đời sẽ phán xét khi nước cờ lâm thế

         Chỉ biết sống như bấy nay là thú vị

         Bởi hạnh phúc con người đâu phải kể giầu sang

         Còn bao điều quý hơn bạc, hơn vàng

         Đấy chính là cuộc đời tươi vui mình đang sống.

 

An Viết Đàm